100 DĘBÓW PAMIĘCI BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ

26 października 2018 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie odbyła się uroczystość posadzenia dębu dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci Walentego Barczewskiego niezłomnego żołnierza Odrodzonej Rzeczypospolitej.

W uroczystości sadzenia dębu i odsłonięciu tablicy pamiątkowej udział wzięli: Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Delegaturą w Elblągu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Karolina Motyka-Kozioł, Wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Renata Perlińska, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska, Dziekan Dekanatu Braniewo ks. kap. hon. Leszek Galica, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz zaproszeni goście.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości przystąpił do projektu „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”. Celem projektu jest upamiętnienie i utrwalenie w społeczeństwie wybitnych postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz umocnienie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Współtwórcami projektu „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej” są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.
Projekt został objęty patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.