2 MAJA DZIEŃ FLAGI

We wtorek 2 maja w Braniewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W obchodach uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek, Władze Powiatu i Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, Radni oraz licznie zebrani mieszkańcy.
Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński.

Uroczystość poprowadził Szef Sekcji Wychowawczej mjr Jan Smalarz. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy i kompania honorowa z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało specjalną broszurę w której opisano zasady postępowania z flagą narodową.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze”.