2 maja Dzień Flagi

Dzień flagi 2015 - Burmistrz Braniewa, Starosta Braniewski Poseł na Sejm

W sobotę 2 maja w Braniewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to został ustanowione w 2004r.

W 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłyną projekt poselski zmiany ustawy o godle, barwach, i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. To właśnie tego dnia polscy żołnierze zdobywający Berlin z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

W obchodach uczestniczył Poseł na Sejm RP Wojciech Penkalski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek, władze Powiatu: Starosta Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Władysław Hruszka, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska oraz Radni Miasta. Jak co roku uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Powiatu Braniewskiego.
Podczas wciągania flagi na maszt przez poczet flagowy odegrano hymn państwowy. W święcie wziął udział Szef Sekcji Wychowawczej mjr Jan Smalarz, poczet sztandarowy i kompania honorowa z 9 Braniewskiej Brygady Pancernej im. Stefana Batorego.

(2015-05-08, Arkadiusz Wiśniewski)