3,5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

22 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań dla Powiatu Braniewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość planowanych dofinansowań wynosi 3 511 785 zł, kwota dofinansowań ma stanowić 50% kosztów.

Umowę na realizację zadań podpisali: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.

Dzięki podpisaniu umów zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. „Przebudowa-Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Grzędowo – Krzekoty, odc. Lutkowo – Krzekoty”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N i Nr 1399N – budowa chodnika w miejscowości Bornity”.

Realizacja planowanych inwestycji z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Powiecie Braniewskim.