50-LAT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRANIEWIE

15 listopada 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Dyrektor Poradni Barbara Dytkowska przywitała zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosty Braniewskiego Karola Motyki, Wicestarosty Mirosława Kudlińskiego oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Moniki Czubkowskiej-Bludzis. Wśród zaproszonych osób byli również przedstawiciele samorządów z terenu powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Dzięki Waszej ciężkiej pracy dzieci otrzymują specjalistyczną pomoc psychologiczo-pedagogiczną, a to przekłada się na lepsze wyniki w nauce – mówi Starosta Braniewski.

Wszystkim pracownikom życzymy wytrwałości w realizowaniu własnych dróg rozwoju zawodowego, a Poradni by w dalszym ciągu pełniła tak ważną rolę wśród placówek oświatowych.