8,66 MILIONA ZŁOTYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ SZPITALA

W dniu 31 lipca 2019 r. została podpisana umowa na termomodernizację szpitala w ramach dofinansowania Osi Priorytetowej nr 4 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020″.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński w imieniu własnym i Członków Zarządu Powiatu Braniewskiego pogratulowali dla Prezes Spółki PCM Bożeny Duduś jak i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu.

Zarząd Powiatu zadeklarował zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1 480 897,33 dotyczącego projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie”.

Kwota dofinansowania projektu 7 179 320,96 zł

Całkowity koszt realizacji projektu 8 660 218,29 zł

Dofinansowanie, w którym przyznano środki na realizację tego zadania przewiduje wykonanie: ocieplenia stropodachu, ocieplenie ścian, wymianę okien zewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej – produkującej energie ze słońca, modernizację instalacji wody ciepłej oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania.

Termin wykonania w/w prac zaplanowany jest na lata 2019 – 2021.