97 rocznica odzyskania niepodległości

Święto Niepodległości w Braniewie - 2015

11 listopada to dla wszystkich Polaków niezwykle ważny dzień. Po 123 latach niewoli w 1918 r. Polska Odzyskała Niepodległość.

Z tej okazji corocznie w całym kraju organizowane są uroczyste obchody dla upamiętnienia tego wydarzenia.

Powiatowe uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice, na która przybyły władze samorządowe z terenu Powiatu Braniewskiego ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem na czele, mieszkańcy Powiatu Braniewskiego oraz zaproszeni goście. Msza odbyła się w asyście licznie przybyłych pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im Króla Stefana Batorego. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski oraz Senator elekt Jerzy Wcisła.

Po mszy św. delegacie i przybyli goście przemaszerowali na rondo im. gen. Władysława Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie pod obeliskami zostały złożone wieńce i kwiaty.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Braniewskim Centrum Kultury, podczas której przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Braniewski, Burmistrz Miasta Braniewa oraz Senatorowie. Następnie wręczono odznaczenia i nagrody dla mieszkańców, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w rozwój Powiatu Braniewskiego oraz Stypendia Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na zakończenie akademii uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie pod kierunkiem Anny Kasperowicz przedstawili niezwykle poruszającą inscenizację z okazji Święta Niepodległości.

Nagrodzeni:

Medale i odznaki otrzymali:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej”:  Helena Kozłowska i Czesław Kozłowski
  • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”:  Andrzej Jakielski i Starosta Braniewski Leszek Dziąg
  • Odznaka honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”: Sławomir Kwilosz i Bolesław Tomkiewicz
  • Odznakę honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”: Małgorzata Lisak
  • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Rolnictwa”: Anna Surowiec , Agnieszka Vogel, Andrzej Adamowicz, Ryszard Jewuła, Roman Putała, Cezary Kałamaj i Adam Nisiewicz.

Starosta podziękował również członkom klubów Honorowych Dawców Krwi, którym wręczył statuetki.

Wyróżnieni krwiodawcy: Ewa Pokojska, Robert Milewski, Wiesław Turski, Sebastian Jaszak, Marek Ptak, Agnieszka Kędzia i Władysław Szczepanowicz.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 otrzymali:
Mateusz Waszczyszyn, Aleksandra Podgórska, Hanna Krajnik.

Stypendia za wysokie osiągnięcia w sporcie: Małgorzata Karolina Łyczakowska, Paweł Powierża

Nagrodę rzeczową Starosty Braniewskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymał Bartosz Brzeski.

Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia wręczyła również Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska.

Poniżej relacja fotograficzna.