PODZIĘKOWANIE DLA STAROSTY

Starostwo Powiatowe w Braniewie odwiedzili żołnierze rezerwy Wojska Polskiego. Spotkanie ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką miało szczególny charakter. Prezes Koła Nr 14 Związku Żołnierzy…
DOSTĘPNY SAMORZĄD

Powiat Braniewski 08 marca 2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Dostępny samorząd” na kwotę 100 000 zł. Celem projektu…