Aktywizacja bezrobotnych w Powiecie Braniewskim

Logo programu aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie rozpoczął realizację nowych projektów pozakonkursowych przeznaczonych do osób bezrobotnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

  1. Projekt pozakonkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
    Wartość projektu wynosi 2 826 000 zł. Termin realizacji projektu do 31.12.2017 roku.
  2. Projekt pozakonkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)”
    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
    Wartość projektu wynosi 2 300 600 zł. Termin realizacji projektu do 30.06.2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
w Braniewie.

Linki do strony PUP w Braniewie:

1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim
2. Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim