Amatorski Turniej Unihokeja Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Braniewskiego

W dniu 25.06.2016 w Płoskiniodbył się II Amatorski Turniej Unihokeja Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga „Unihokej na start”. Do turnieju zaproszono 4 amatorskie drużyny z powiatu Braniewskiego: Floorball Team Płoskinia; Piórkowo; Gim-Baza Płoskinia; Chruściel. Sędzią głównym Turnieju była Pani Ewa Murawska oraz Wiktoria Targońska. O godzinie 10:00 odbyła się krótka odprawa organizatora z kapitanami drużyn, na której ustalono kolejność spotkań, po czym uroczyście rozpoczęto turniej.

W uroczystym otwarciu Turnieju uczestniczyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Dyrektor ZS w Płoskini Ewa Murawska, Przewodnicząca Rady Gminy Płoskinia Pani Elżbieta Sobolewska. Mimo założenia, iż miał być to turniej amatorski, drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom umiejętności technicznych w tejże dyscyplinie. Ze względu na upalną pogodę mecze zostały skrócone do 6 minut razy 3. Rywalizacja były zacięte i pełna emocji.

Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy reprezentujący Piórkowo. Na kolejnych miejscach uplasowały się zespoły z Chruściela, Floorball Team Płoskinia i Gim-Baza Płoskinia. Uroczystej dekoracji dokonał Starosta Braniewski Leszek Dziąg w asyście młodzieży z Zespołu Szkół w Płoskini.

Głównym organizatorem Turnieju „Unihokej na start 2016” był Marek Rarok – członek Powiatowej Rady Sportu. Puchary zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: Piórkowo

II miejsce: Chruściel

III miejsce: Floorball Team Płoskinia

IV miejsce: Gim-Baza Płoskinia