ANKIETA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU

Ankieta z Urzędu Miejskiego w Elblągu skierowana do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organizacji społecznych i mieszkańców z terenu Powiatu Braniewskiego.

„W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentów strategicznych dotyczących obszarów strategicznej interwencji (OSI) MOF Elbląga oraz OSI Niebieski Zachód (dla gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską), prosimy Państwa o wypełnienie załączonej ankiety. Zebrane informacje pozwolą określić kierunki rozwoju ww. obszarów w przygotowywanych dokumentach strategicznych.

Wypełnioną ankietę należy odesłać na adres e-mail: strategia@umelblag.pl w terminie do 26 marca br.
Państwa udział jest niezbędny w pracach nad przygotowaniem nowych dokumentów strategicznych.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.”

Link do ankiety: http://powiat-braniewo.pl/wp-content/uploads/2021/03/Ankieta-UM-w-Elblągu.docx