ASF PRZY GRANICY Z OBWODEM KALININGRADZKIM

ASF – choroba zwierzęca zwana afrykańskim pomorem świń – dotarła do Powiatu Braniewskiego. Na tym terenie zanotowano już pięć przypadków dzików zarażonych tą chorobą.

Ze względu na powagę sytuacji (choć – co należy podkreślić – ASF nie jest groźny dla ludzi) w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
— Przede wszystkim należy nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby, która może zainfekować świnie znajdujące się w gospodarstwach hodowlanych — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie wydał rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików w Powiecie Braniewskim. Określony w nim jest szczegółowo obszar skażony ASF (na terenie gmin Płoskinia, Lelkowo, Braniewo i Pieniężno) oraz zasady postępowania, dotyczące hodowców świń.
— Między innymi nie wolno transportować świń z i do gospodarstwa, należy też używać mat dezynfekcyjnych — mówi Starosta Leszek Dziąg. — Zwiększony będzie również odstrzał dzików, w tym tych, które pojawiają się w pobliżu wysypiska śmieci pod Braniewem. Musimy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się choroby.
W akcję zaangażowane zostało również wojsko, które ma przeszukiwać obszary leśne, sprawdzając, czy nie ma w nich padłych dzików.
— Cały czas monitorujemy sytuację przypominając zwłaszcza hodowcom świń i myśliwym o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności — dodaje Starosta Braniewski.