Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania…

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 322, obręb Chruściel gmina Płoskinia Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z…

Poniżej publikujemy treść korespondencji pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotyczącej jakości funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów po modernizacji w dniu 13 listopada br.  do pobrania: korespondencja pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotycząca Centralnej Ewidencji Pojazdów
Podsumowanie ćwiczenia „Kopernik 2017”

9 listopada 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego ćwiczenia KOPERNIK 2017. Wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem KOPERNIK 2017, odbyło się w dniach 28-29 września 2017 roku w którym brał również udział…

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w dniu 18.10.2017, z powodu wykonywania robót bitumicznych, zamknięty zostanie odcinek drogi Zagaje-Piele oraz odcinek między skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1397N z droga powiatową Nr 1320N (Żelazna Góra – Górowo Iławeckie) a skrzyżowaniem drogi…
Rodzina to nasza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie rozpoczyna realizację projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo,…
XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego

6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Braniewskim a Rejonem Kosowskim na Ukrainie. Celem nawiązania współpracy będzie obustronny rozwój w…
Kandydaci na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,…
Ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

W dniach 28-29 września br. na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego odbędą się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W ćwiczeniach oprócz służb i podmiotów…

KOMUNIKAT Dzisiaj (22 września) o godz. 13:00 starosta braniewski Leszek Dziąg odwołał alarm powodziowy na terenie gmin Braniewo i Wilczęta. Alarm taki obowiązuje nadal na terenie miasta Braniewa.
Szacujemy straty po powodzi

Ponad 600 tys. złotych – to bardzo wstępne i bardzo ostrożne szacunki strat, do jakich doszło na terenie Powiatu Braniewskiego po ostatnich ulewnych deszczach i podtopieniach. Jeszcze wczoraj (21 września) zakończono wstępną naprawę drogi w Tatarkach, która była całkowicie nieprzejezdna.…
Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. w szkołach na terenie całego kraju rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński odwiedził Liceum Ogólnokształcące im.…
Nowa podłoga w holu „budowlanki”

Wakacyjny remont w szkole. Wakacje to w wielu szkołach okres, w którym przeprowadzane są remonty. Taki remont odbył się również w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. Posadzka w szkolnym holu na parterze – tuż przy wejściu, w drodze do sekretariatu…
Święto Urodzaju w Pieniężnie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie. Po…
Otwarcie drogi w Żelaznej Górze

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej nr 1393N wraz z chodnikami w miejscowości Żelazna Góra. Była to podwójna uroczystość, gdyż tego dnia w Żelaznej Górze odbył się również odpust parafialny w kościele…

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Braniewie przy ul. Sikorskiego. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jako załączniki do Uchwały nr 347/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca…
Tytoń – zagrożenie dla rozwoju

Informujemy o zbliżających się obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającego 31 maja 2017 r. Hasłem tegorocznej Kampanii jest: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”, a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w…