PŁOSKINIAK CUP VOLLEYBALL 2016

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mieszanej o Puchar Starosty Braniewskiego W dniu 11.06.2016 odbył się Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mieszanej o Puchar Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga „PŁOSKINIAK CUP VOLLEYBALL 2016”. Do turnieju zaproszono 6 amatorskich drużyn z Powiatu Braniewskiego: Płoskinia; Lipowina;…
Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Braniewskiego

W dniu 22 czerwca na kompleksie sportowym ORLIK 2012 we Fromborku odbyły się zawody sportowe w piłce siatkowej o Puchar Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga. Zawody zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku przy współpracy z Animatorami Orlika. Do turniejowych rozgrywek przystąpiło…
„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów…
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i…
Szpital przejmie dwa oddziały

Powiatowe Centrum Medyczne — czyli braniewski szpital — przejmie kontrakty dwóch oddziałów niepublicznych: chirurgicznego i ginekologiczno-położniczego. — Dzięki cesji zachowana będzie ciągłość istnienia tych oddziałów i zabezpieczona zostanie podstawowa opieka medyczna — mówią Wicestarosta Artur Mieczaniec i prezes PCM Jan…
I Mistrzostwa  w Szachach Szybkich pn. „Braniewo XXI wiek

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbyły się I Mistrzostwa w Szachach Szybkich pn. „Braniewo XXI wiek”. Przedsięwzięcie objęte było patronatem honorowym Starosty Braniewskiego Pana Leszka Dziąga oraz Burmistrz Miasta Braniewa Pani Moniki Trzcińskiej. W Mistrzostwach…
Powiatowy Bieg ku Słońcu

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach odbył się Powiatowy Bieg Ku Słońcu dofinansowany, w ramach Powiatowej Rady Sportu, ze środków budżetu Powiatu Braniewskiego. W Biegu wzięło udział 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe: z…
XI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy

Dnia 12 czerwca 2016 r. odbył się kolejny już XI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy dofinansowany z budżetu Powiatu Braniewskiego. W rajdzie wzięło udział ok. 60 turystów z Braniewa. Wśród nich przeważała młodzież szkolna z opiekunami i rodzicami oraz grupy rodzinne.…
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych. Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie…
Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży…
VI POWIATOWY KONKURS O OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 8 czerwca w Pieniężnie odbył się VI Powiatowy konkurs o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii pod nazwą „ Środowisko ponad wszystko”. W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie wytypowani w konkursach szkolnych. Organizatorem konkursu była LOK z siedzibą w…
MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24…
BĘDĄ MIEJSCA DO KONTROLNEGO WAŻENIA POJAZDÓW

Starosta Braniewski pismem z dnia 25.05.2016 r. zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego uwzględnienie w pobliżu miejscowości Braniewo i Pieniężno miejsc do kontrolnego ważenia pojazdów. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej: Nr 504 na odcinku Pogrodzie…
ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

W maju swoje święto obchodziła Straż Graniczna z Grzechotek i Braniewa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie. Następnie w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta akademia na której nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego…
Goście z Litwy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Braniewie

W dniach 16 – 23 maja 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie gościł młodzież wraz z opiekunami z Centrum Rehabilitacyjno – Zawodowego w Kłajpedzie (Vocational Training and Rehabilitatin Center). Spotkanie polskiej i litewskiej młodzieży odbyło się…
Bieżące Remonty Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w dniu 2016.06.03 zakończył  prace przy bieżącym remoncie nawierzchni bitumicznych. Zostały naprawione wyboje w jezdniach asfaltowych dróg i ulic powiatowych przy użyciu grysów i emulsji. Duża część robót była prowadzona przy pomocy zakupionego w roku…
BADANIE PODBUDOWY DROGI POWIATOWEJ KLEJNÓWKO-UŁOWO

W dniu 2016.06.02 wykonano polowe badania jakości wybudowanej podbudowy drogi powiatowej nr 1377N na odc. Klejnówko- Ułowo. Laboratorium drogowe sprawdziło zagęszczenie podbudowy z kruszywa kamiennego. Grubość warstw konstrukcji, jakość materiałów i stopień zagęszczenia są prawidłowe i pozwalają na kontynuowanie robót.…
Budowa chodnika Etap 2 ul. Moniuszki

Powiat Braniewski realizuje inwestycję związaną z budową chodnika, położonego w ciągu drogi powiatowej. ykonawca Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonuje II Etap chodnika przy ulicy Moniuszki. Obecnie trwaja prace przygotowawcze podłoża pod kostkę brukową      
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej, to kolejne zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacji pozarządowej, w ramach otwartego konkursu ofert. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach: Pan Mirosław Kudliński i Pan Władysław Hruszka w dniu 1…
BUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1377

Trwają prace przy układaniu kruszywa i kostki chodnikowej wykonawca przygotowuję nawierzchnię do warstwy ścieralnej Przebudowa drogi obejmuje fragment o długości 2,245 km      
MISTRZOSTWA W PIŁKE NOŻNĄ Z OKAZJI 30-LECIA SOSW

W dniu 18 maja na Orliku Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłkę Nożną Chłopców w kategorii „Open” z okazji 30-lecia SOSW w Braniewie. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: SOSW Braniewo, SOSW Bartoszyce, SOSW Elbląg…
Nowe perony dla pasażerów w Wielkim Wierznie i Biedkowie

Zarząd Dróg Powiatowych zakończył prace przy wykonaniu nawierzchni utwardzonej na peronach dla pasażerów w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Wielkie Wierzno i Biedkowo. Remont nawierzchni peronów miał na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę komfortu podróżujących. Obecnie pasażerowie mogą oczekiwać…
Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego

W sobotę, 21 maja odbył się POWIATOWY POKOLENIOWY DWUBÓJ SPORTOWO – REKREACYJNY O PUCHAR STAROSTY, zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Pieniężnie. W tym roku do…
PODPISANO PIERWSZE UMOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacje, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego mogą liczyć na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Dzięki tym działaniom otrzymujemy bogatszą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną. W dniach 18 i 20 maja 2016 roku w…