„AUTOCHODZIK” TRAFIŁ DO PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie wylosowało dla swojej placówki kolorowe miasteczko drogowe, w ramach programu „Autochodzik”. W skład zestawu programu edukacji komunikacyjnej „Autochodzik – moje pierwsze prawo jazdy” wchodzą m.in.: samochód osobowy, samochód straży pożarnej, autobus, znaki drogowe, sygnalizatory…
KOMBATANCKIE ODZNACZENIA

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Powiatu Jolanta Skuratko zostali odznaczeni Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyże przyznaje Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie w uznaniu szczególnych zasług…
OTWARCIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI W ZSB

„Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” – to projekt, w ramach którego otwarto w ZSB dwie nowoczesne pracownie: bazy informatycznej i bazy spedycyjnej. Podstawowym założeniem projektu jest modernizacja metod i treści kształcenia. Z jednej strony wyposażono pracownie w nowoczesny…
ZE ŚWIĄTECZNĄ WIZYTĄ W DOMU DZIECKA

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego – Starosta Leszek Dziąg, wicestarosta Artur Mieczaniec i Radny Rady Powiatu Braniewskiego Kazimierz Gursztyn odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka, gdzie spędzili czas na uroczystej wigilii. Spotkanie rozpoczęło się od bożonarodzeniowego przedstawienia, wystawionego przez wychowanków domu dziecka. Po nim…
WIGILIJNY WIECZÓR W SOSW

Przekazaniem przez harcerki Hufca ZHP w Braniewie Betlejemskiego Światełka Pokoju wraz z przesłaniem na 2018 rok „W Tobie jest światło” rozpoczęto spotkanie wigilijne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Gośćmi uroczystej wieczerzy byli Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Mirosław Kudliński…
STYPENDYŚCI PREMIERA

156 uczniów w całym województwie – w tym czworo z Powiatu Braniewskiego – otrzymało stypendia premiera. Ze stypendystami spotkał się Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Średnia powyżej 5,0, pracowitość, pasja, zaangażowanie w działalność szkoły i poza nią – to tylko część…
XXXIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 21 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Na wstępie sesji Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie Pani porucznik Janina Filipska uhonorowała Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga i Naczelnik…
PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Starosta braniewski Leszek Dziąg i wicestarosta Artur Mieczaniec podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowę na sfinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu medycznego, który trafi do braniewskiego szpitala. Wysokość dotacji to niemal 93 tys. złotych. Pieniądze te trafią do Zarządu…
ULICA BŁOTNA WYREMONTOWANA

13 grudnia Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, pracownicy starostwa i wykonawca remontu dokonali odbioru prac. Nieco ponad 80 tys. złotych wyniósł remont ul. Błotnej w Braniewie, na odcinku od ul. Staszica do Armii Krajowej. W tej…
WARMIŃSKIE SPOTKANIA CZTERECH KULTUR 2017

Mimo panującego chłodu jest to jedno z najcieplejszych wydarzeń w ciągu roku. Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to czas, gdy nikną podziały – przypominali włodarze powiatu i miasta. Niby jest jak zawsze – spotkanie jest przed bazyliką, rozpoczyna je powitanie uczestników,…
JĘZYK I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Wśród gości znalazł się także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów Europass. Certyfikaty z rąk starosty braniewskiego Leszka…
SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA PZN W BRANIEWIE

W środę 13 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Polskiego Związku Niewidomych w Braniewie. W uroczystości udział wzięli członkowie Koła PZN oraz zaproszeni goście: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Tadeusz Milewski, Dziekan Dekanatu…
WARMIŃSKIE SPOTKANIA CZTERECH KULTUR

W niedziele 17 grudnia 2017 roku w godz. 13:00-16:00 przed Bazylika Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie odbędą się „Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2017”. Organizatorami spotkania są: Starostwo Powiatowe w Braniewie i Urząd Miasta Braniewa. Celem imprezy jest kultywowanie…
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw…
CYFRYZACJA W GEODEZJI I KARTOGRAFII

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Całkowita wartość projektu to niemal 3,1 mln złotych. Dofinansowanie wyniosło aż 2,6…
MIKOŁAJKI NA ODDZIALE DZIECIĘCYM

Tradycją już jest, że w Mikołajki Starosta Braniewski Leszek Dziąg odwiedza dzieci, które ten wyjątkowy dzień spędzają na oddziale dziecięcym braniewskiego szpitala. Tak też było i tym razem. Starosta Braniewski, w towarzystwie Jana Godowskiego, prezesa Powiatowego Centrum Medycznego i pracowników…
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE

Mimo nie zawsze korzystnych warunków atmosferycznych na drogach powiatu braniewskiego prowadzone są prace remontowe. — Zarząd Powiatu Braniewskiego realizuje planowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, skrzyżowaniach i w ciągach pieszych — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu.…
ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie informuje o ciągłym zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie Powiatu Braniewskiego i przekazuje aktualne informacje dotyczące ASF. W dniu 7 listopada 2017 r. Federalna Służba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała o wystąpieniu afrykańskiego…
NOWY CHODNIK NA ULICY KOPERNIKA

Bezpiecznie i wygodnie. Na ul. Kopernika w Braniewie powstaje nowy chodnik. Trwa układanie nowej nawierzchni z płyt betonowych. Chodnik ma długość 230 metrów i dwa metry szerokości. Prace realizuje Energa Operator S.A. Oddział w Elblągu. Roboty wykonywane są w ramach…
ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW W BRYGADZIE

Podziękowania za bezcenny dar. Obchodzone niedawno Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK były okazją do wręczenia zasłużonym dawcom krwi wyróżnień, odznaczeń i podziękowań. Wśród docenionych za wspieranie krwiodawstwa znalazło się także Starostwo Powiatowe w Braniewie. Wyróżnienie odebrał Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Święto…
MOCNA CZWÓRKA ZA ĆWICZENIA „KOPERNIK”

Powiat wysoko oceniony. Starosta Braniewski Leszek Dziąg odebrał z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego statuetkę i jednocześnie podziękowania za sprawnie przeprowadzone ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego „Kopernik 2017”. Powiat Braniewski otrzymał wysoką ocenę – 4,38 (przy najwyższej 5). Oceniający przebieg ćwiczeń…
XXXII sesja Rady Powiatu Braniewskiego

W dniu 23 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Na wstępie sesji po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kłębuckiego nastąpiło ślubowanie nowego członka Rady Powiatu Pana Andrzeja Karpińskiego,…
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRAŃCE EUROPY IV”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie –  historycy, samorządowcy i mieszkańcy Braniewa uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Popularno – Naukowej „Krańce Europy IV”. Na jej zakończenie odsłonięto tablicę upamiętniającą Konrada Zuse – pioniera informatyki, który mieszkał…
POWIATOWY BIEG NA ORIENTACJĘ

21 listopada 2017 roku na terenie Powiatu Braniewskiego odbył się czwarty finałowy etap Biegu na Orientację o Puchar Powiatu Braniewskiego. Zadaniem uczestników biegu było pokonanie trasy wyznaczonej w terenie z uwzględnieniem punktów kontrolnych naniesionych na mapie. Zawodnicy potwierdzali osiągnięcie wyznaczonych…
POROZUMIENIA I UNIJNE PIENIĄDZE. SKRZYŻOWANIA PO REMONTACH

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Powiatem Braniewskim a gminami Braniewo i Lelkowo wyremontowano skrzyżowania dróg powiatowych w czterech miejscowościach: Bemowiźnie, Grzędowie, Wilknitach i Zagajach. — Porozumienia te dotyczyły wspierania działań, których celem są kompleksowe rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej —…
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Budujmy nowy, współczesny patriotyzm Braniewianie świętowali 99. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patriotyczne spotkanie było także okazją ku temu, aby nagrodzić i wyróżnić najbardziej zasłużonych mieszkańców powiatu braniewskiego oraz wręczyć uczniom stypendia. Uroczystości miały tradycyjny, podniosły i patriotyczny przebieg. Po…