STAROSTA BRANIEWSKI ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sprawie możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…
Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego  w Skoku Wzwyż Szkół Podstawowych i Gimnazjów  o Puchar Starosty Braniewskiego i Wójta Gminy Wilczęta

Termin- 23.03.2017 r. godz.1000 konkurs kobiet, 1130 konkurs mężczyzn. Zgłoszeń do udziału w zawodach należy dokonywać w terminie do 20.03.2017 r., na adres mailowy: michalek1970@tlen.pl Miejsce- sala sportowa Gimnazjum Publicznego w Wilczętach Organizator– Gimnazjum Publiczne w Wilczętach, kontakt: Piotr Michałek…
GRECKOKATOLICKA ZABYTKOWA CERKIEW POTRZEBUJE REMONTU

Już od czterech miesięcy wierni kościoła greckokatolickiego z powiatu braniewskiego nie mogą modlić się w swojej świątyni w Braniewie. Władysław Hruszka, radny Rady Powiatu Braniewskiego i jednocześnie przewodniczący Rady Parafialnej apeluje o pomoc w remoncie kościoła. Cerkiew została zamknięta przez…
Trzeci pas na skrzyżowaniu jest niezbędny

Zarząd Powiatu Braniewskiego negatywnie zaopiniował odrzucenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie propozycji zmian dotyczących budowy trzeciego pasa na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Królewieckiej w Braniewie. Od kilku miesięcy trwają konsultacje w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej W507 na odcinku z…

W dniu 21.02.2017 r. w olsztyńskim sądzie został zarejestrowany Niezależny „Związek Żołnierzy Armii Krajowej”, którą założyli kombatanci – byli żołnierze Armii Krajowej oraz innych formacji podziemia niepodległościowego obu konspiracji okresu wojennego i powojennego II wojny światowej. Jest to w tej…
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 1 marca w Zespole Szkół Budowlanych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas akademii uczniowie klas mundurowych otrzymali z rąk dyrektora Piotr Danielewicz oraz Szefa Sztabu 9 BBKPanc. ppłk Dariusza Dróżdża awanse na wyższy stopień kadecki. W akademii…

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o…
BIEGIEM UPAMIĘTNILI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

120 osób – mieszkańców Pieniężna, Braniewa i wielu innych miejscowości Powiatu Braniewskiego – pobiegło w patriotycznym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy. Jedna liczyła 1963 metry (rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty –…