Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu. Do udziału w konkursie mogą przystąpić organizacje pozarządowe, działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, w tym: stowarzyszenia i fundacje, niedziałające w…
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY – ŚRODKI DLA BEZROBOTNYCH

W piątek 11 stycznia 2019 r. odbyła się Powiatowa Rada Rynku Pracy, na której przedstawiono sytuację na rynku pracy w powiecie braniewskim oraz wykorzystanie środków budżetowych na walkę z bezrobociem. Jednym z punktów spotkania było wręczenie przez Starostę Braniewskiego Karola…

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia Nazwa: Wspieranie Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON w Likwidacji, z siedzibą w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewa. Numer KRS: 0000174443, REGON: 170996513, NIP: 5821553122 Informacja nadesłana przez likwidatorów stowarzyszenia Magdalena Toruńska Krystyna Łukaszuk ”…
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkół i placówek oświatowych składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia Polaków. Życzymy, aby wysiłek i trud, który Państwo wkładacie przyniósł Wam satysfakcję i zadowolenie…
ŻYCZENIA DLA ROLNIKÓW

Dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI POWIATOWE

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Braniewie. 30 września 2018 r. (niedziela), Amfiteatr Miejski w Braniewie. Program: 12:15 – Msza Święta Dożynkowa w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. 13:30 – Uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego do Amfiteatru Miejskiego. (Amfiteatr…
OCHRONA ŚRODOWISKA KAŻDEMU SERCU BLISKA

W dniu 8 czerwca 2018 roku przy Leśniczówce w Rezerwacie Doliny Rzeki Wałszy w Pieniężnie odbył się Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego pn. „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska”. W półfinale konkursu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu…
XXXVI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

W dniu 30 maja 2018 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Leszek Kłębucki. Po przyjęciu protokołu z XXXV sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Nastepnie przeczytał…
PIERWSZY CZERWCA DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec odwiedzili dzieci z Katolickiego Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku i małych pacjentów z Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie. Dzieci zostały…
Życzenia z okazji Dnia Dziecka

W dniu Waszego Święta, życzymy  Wam drogie Dzieci dużo szczęścia, radości i uśmiechu. Niech  Wasze dzieciństwo zawsze będzie wspaniałe, kolorowe i beztroskie a przede wszystkim niech trwa jak najdłużej! ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
W PODZIĘKOWANIU ZA STRZEŻENIE GRANIC I BEZPIECZEŃSTWA POWIATU

Pilnują granic, strzegą przejść granicznych, są obecni na drogach Powiatu Braniewskiego. 16 maja funkcjonariusze Straży Granicznej obchodzili swoje święto. Z tej okazji w Placówce Straży Granicznej w Braniewie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Przewodniczący…
„Warmia w kolorach”

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – Oranżeria Kultury serdecznie zapraszają fotografów amatorów jak i profesjonalistów do przesyłania fotografii ukazujących bogactwo kolorów Warmii, które zostaną zaprezentowane w listopadzie 2018 r. na wystawie „Warmia w kolorach” Na zgłoszenia…
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej  w Braniewie, przy ul. Kościuszki 103-105, KW EL1B/00017064/8. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż…
WIZYTA  STUDYJNA  DZIENNIKARZY W  POWIECIE  BRANIEWSKIM

Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy podczas trzydniowej wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 12-14 maja 2018r.,na ziemi warmińskiej, miała okazję poznać jej piękno. Na trasie zwiedzania znalazły się takie miasta jak: Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Braniewo oraz Frombork. W dniu 13 maja…
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia wszyscy wspominają ten najważniejszy akt prawny – drugi na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie obchody 3 maja rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę i złożeniem kwiatów…
Zapraszamy na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”

Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem dziedzictwa kulturowego ziemi warmińskiej  na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”,  które poprowadzą historyk i regionalista Izabela Lewandowska   oraz rodowity Warmiak, znawca gwary warmińskiej Edward Cyfus.…
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W IMIENIU SAMORZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA STRAŻAKOM ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE WŁOŻONE W OCHRONĘ ŻYCIA I MIENIA. ŻYCZYMY, BY WASZA SŁUŻBA DAWAŁA MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, A WAM SATYSFAKCJĘ Z NIESIENIA POMOCY. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”…
OBCHODY MAJOWE W BRANIEWIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obchody związane z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów: 28.04.2018 16.30 – Promocja książki „Jesteśmy między wierszami” – pierwszego zbiorowego tomiku wierszy braniewskich autorów z koncertem Moniki Schaumkessel – laureatki programu TV…

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Liga Obrony Kraju w Warszawie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej” Oferta realizacji zadania publicznego Ogłoszenie o przyjęciu…