BUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1377

Trwają prace przy układaniu kruszywa i kostki chodnikowej wykonawca przygotowuję nawierzchnię do warstwy ścieralnej Przebudowa drogi obejmuje fragment o długości 2,245 km      
MISTRZOSTWA W PIŁKE NOŻNĄ Z OKAZJI 30-LECIA SOSW

W dniu 18 maja na Orliku Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłkę Nożną Chłopców w kategorii „Open” z okazji 30-lecia SOSW w Braniewie. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: SOSW Braniewo, SOSW Bartoszyce, SOSW Elbląg…
Nowe perony dla pasażerów w Wielkim Wierznie i Biedkowie

Zarząd Dróg Powiatowych zakończył prace przy wykonaniu nawierzchni utwardzonej na peronach dla pasażerów w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Wielkie Wierzno i Biedkowo. Remont nawierzchni peronów miał na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę komfortu podróżujących. Obecnie pasażerowie mogą oczekiwać…
Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego

W sobotę, 21 maja odbył się POWIATOWY POKOLENIOWY DWUBÓJ SPORTOWO – REKREACYJNY O PUCHAR STAROSTY, zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Pieniężnie. W tym roku do…
PODPISANO PIERWSZE UMOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacje, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego mogą liczyć na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Dzięki tym działaniom otrzymujemy bogatszą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną. W dniach 18 i 20 maja 2016 roku w…
ZLOT 70-LECIA HUFCA ZHP im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRANIEWIE

W dniach 13-15 maja odbył się zlot Hufca ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie w 70 rocznicę powstania harcerstwa na Ziemi Braniewskiej. W obchodach wzięło udział ponad 300 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec przedstawiciele samorządu lokalnego,…
POŻEGNANIE KOMENDANTA BRANIEWSKIEJ POLICJI

W poniedziałek 16 maja odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta braniewskiej policji inspektora Grzegorza Sieńskiego, który po 28 latach służby w policji odszedł na emeryturę. Na uroczystość przybyli: Konsul Generalny FR w Gdańsku, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele służb mundurowych…
GRANICZNA ÓSEMKA

W dniu 14 maja w lesie nad rzeką Baudą odbyły się już po raz czwarty ekstremalne biegi „Graniczna Ósemka”. Wzięło w nich udział około 200 osób W tym roku organizatorzy przygotowali dla zawodników 2 trasy: dla młodzieży w wieku od…
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych”. Z tej okazji Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie odwiedził Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Członek Zarządu Władysław Hruszka. Podczas spotkania przedstawiciele Starostwa i prezes PCM Jan Godowski w imieniu własnym oraz samorządu…