XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ

Starosta Braniewski oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zapraszają na XVI Powiatową Giełdę Szkół. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
PRZED NAMI CIEKAWE WYDARZENIA

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej i turystyki. Umowy z wykonawcami zadań ze strony Zarządu podpisali Starosta Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec.…
Wydano „Elementarz warmiński” w wersji elektronicznej

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zrealizowało zadanie publiczne, w ramach którego opracowano i wydano e-book na podstawie wersji papierowej „Elementarza warmińskiego”. Forma e-booka ułatwi rozpowszechnienie i korzystanie z elementarza. To doskonałe narzędzie edukacyjne, służące…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Zadania dotyczą upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Braniewskim, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Umowy podpisano z dwoma organizacjami: Ligą Obrony Kraju,…
POZNAJ POWIAT. TURYSTYCZNIE I SPORTOWO

Zarząd Powiatu Braniewskiego wybrał podmioty, które zrealizują zadania związane z turystyką, ochroną środowiska przyrodniczego i ekologią oraz kulturą fizyczną.„Aktywnie na szlaku” to imprezy cykliczne, które zostaną zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Celem tego zadania jest popularyzacja turystyki…
TRWA NABÓR KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności  w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba…
STANOWISKO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W SPRAWIE ZAKŁADU KARNEGO W BRANIEWIE

Przedstawiamy Państwu stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sprawie planowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przekształcenia Zakładu Karnego w Braniewie w oddział Aresztu Śledczego w Elblągu. Rada podjęła stanowisko apelujące o odstąpienie od podejmowanych w tym kierunku decyzji.   ”…
MISTRZOSTWA POWIATU W SKOKU WZWYŻ

13 lutego 2018 roku w sali sportowej w Wilczętach odbyły się II Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego w Skoku Wzwyż o Puchar Starosty Braniewskiego i Wójt Gminy Wilczęta. W zawodach wzięło udział 33 uczestników ze szkół w: Słobitach, Nowicy, Wilczętach,…
WSPÓŁPRACA Z REJONEM WILEŃSKIM

Powiat Braniewski i Rejon Wileński – podpiszą umowę o wzajemnej współpracy. To otworzy drogę do dalszych działań, dzięki którym mogą powstać ciekawe przedsięwzięcia. Wielu mieszkańców Powiatu Braniewskiego ma swoje rodzinne korzenie na Wileńszczyźnie. Wielu wraca wspomnieniami do pozostawionych tam rodzinnych…
ZAPROSZENIE NA HALOWE MISTRZOSTWA W SKOKU W WZWYŻ

Starosta Braniewski zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do „II Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Braniewskiego w skoku wzwyż o puchar Starosty Braniewskiego i Wójt Gminy Wilczęta”. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 12 lutego 2018 r. na adres e-mailowy: michałek1970@tlen.pl ”…
KOLEJNE POLSKO-ROSYJSKIE ROZMOWY

Członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego spotkali się z przedstawicielkami Agencji ds. Kontaktów Międzynarodowych i Międzyregionalnych z Kaliningradu. Rozmawiano nie tylko o programie Polska-Rosja, ale także o możliwościach dalszej współpracy w wielu innych dziedzinach. — Takie kontakty i rozmowy nie są dla…
NIE ŻYJE POR. WŁADYSŁAW MŁODZIANOWSKI

NIE ŻYJE POR. WŁADYSŁAW MŁODZIANOWSKI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
XXXIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

W dniu 30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego V kadencji 2014 – 2018 w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 1.Otwarcie obrad i…
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRANIEWIE

ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BRANIEWIE w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu braniewskiego. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  
„AUTOCHODZIK” TRAFIŁ DO PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie wylosowało dla swojej placówki kolorowe miasteczko drogowe, w ramach programu „Autochodzik”. W skład zestawu programu edukacji komunikacyjnej „Autochodzik – moje pierwsze prawo jazdy” wchodzą m.in.: samochód osobowy, samochód straży pożarnej, autobus, znaki drogowe, sygnalizatory…
KOMBATANCKIE ODZNACZENIA

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Powiatu Jolanta Skuratko zostali odznaczeni Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyże przyznaje Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie w uznaniu szczególnych zasług…
OTWARCIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI W ZSB

„Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” – to projekt, w ramach którego otwarto w ZSB dwie nowoczesne pracownie: bazy informatycznej i bazy spedycyjnej. Podstawowym założeniem projektu jest modernizacja metod i treści kształcenia. Z jednej strony wyposażono pracownie w nowoczesny…
ZE ŚWIĄTECZNĄ WIZYTĄ W DOMU DZIECKA

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego – Starosta Leszek Dziąg, wicestarosta Artur Mieczaniec i Radny Rady Powiatu Braniewskiego Kazimierz Gursztyn odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka, gdzie spędzili czas na uroczystej wigilii. Spotkanie rozpoczęło się od bożonarodzeniowego przedstawienia, wystawionego przez wychowanków domu dziecka. Po nim…
WIGILIJNY WIECZÓR W SOSW

Przekazaniem przez harcerki Hufca ZHP w Braniewie Betlejemskiego Światełka Pokoju wraz z przesłaniem na 2018 rok „W Tobie jest światło” rozpoczęto spotkanie wigilijne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Gośćmi uroczystej wieczerzy byli Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Mirosław Kudliński…
STYPENDYŚCI PREMIERA

156 uczniów w całym województwie – w tym czworo z Powiatu Braniewskiego – otrzymało stypendia premiera. Ze stypendystami spotkał się Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Średnia powyżej 5,0, pracowitość, pasja, zaangażowanie w działalność szkoły i poza nią – to tylko część…
XXXIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 21 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Na wstępie sesji Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie Pani porucznik Janina Filipska uhonorowała Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga i Naczelnik…
PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Starosta braniewski Leszek Dziąg i wicestarosta Artur Mieczaniec podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowę na sfinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu medycznego, który trafi do braniewskiego szpitala. Wysokość dotacji to niemal 93 tys. złotych. Pieniądze te trafią do Zarządu…
ULICA BŁOTNA WYREMONTOWANA

13 grudnia Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, pracownicy starostwa i wykonawca remontu dokonali odbioru prac. Nieco ponad 80 tys. złotych wyniósł remont ul. Błotnej w Braniewie, na odcinku od ul. Staszica do Armii Krajowej. W tej…
WARMIŃSKIE SPOTKANIA CZTERECH KULTUR 2017

Mimo panującego chłodu jest to jedno z najcieplejszych wydarzeń w ciągu roku. Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to czas, gdy nikną podziały – przypominali włodarze powiatu i miasta. Niby jest jak zawsze – spotkanie jest przed bazyliką, rozpoczyna je powitanie uczestników,…
JĘZYK I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Wśród gości znalazł się także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów Europass. Certyfikaty z rąk starosty braniewskiego Leszka…