O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE MISTRZOSTW

Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w polsko-rosyjskim spotkaniu poświęconym przygotowaniom obydwu stron do zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. W spotkaniu, odbywającym się pod przewodnictwem Wicewojewody Sławomira Sadowskiego, uczestniczyli przedstawiciele administracji i służb mundurowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz…
TARGI PRACY I EDUKACJI W BRANIEWIE

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu oraz braniewskie jednostki OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery. Honorowy patronat…
CERTYFIKATY POMOGĄ W ZAWODOWYM STARCIE

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Piotr Danielewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie wręczyli certyfikaty Europass uczniom Technikum Budownictwa w ZSB, uczestnikom projektu „Budujemy swoją przyszłość”. Uczniowie wyjechali na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza…
ELIMINACJE POWIATOWE BRD

25 i 26 kwietnia 2018 roku w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Organizatorami Turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu…
UCZNIOWIE I PRACODAWCY. RAZEM DLA GOSPODARKI

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyło się „Zawodowe Seminarium Branżowe”. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele ośrodków kształcenia i pracodawcy. Zebranych gości powitała gospodarz – dyrektor ZSZ Joanna Sokół. Wśród prelegentów byli: warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki, dyrektorzy…
PROMESA NA REMONT POWIATOWYCH DRÓG

Jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną remonty dróg, które zostały zniszczone w czasie ulewnych deszczy jesienią ubiegłego roku. Powiat Braniewski otrzymał na ten cel od wojewody 332 tys. złotych. W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył Staroście…
WILEŃSZCZYZNA JESZCZE BLIŻSZA BRANIEWIANOM

Wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec i członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka podpisali w litewskiej Mejszagole umowę o współpracy Powiatu Braniewskiego i Rejonu Wileńskiego. Rejon wileński to odpowiednik powiatu braniewskiego. Co ważne i należy podkreślenia – ponad połowa jego mieszkańców to…
ELIMINACJE POWIATOWE MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO (wideo)

19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W Turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa…
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W BRANIEWIE

Ponad siedemdziesiąt osób, w tym dwudziestu gości z Rosji, uczestniczyło w polsko-rosyjskim seminarium pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe Prus Wschodnich – Historia łączy”. Polscy i rosyjscy prelegenci mówili o ważnych mieszkańcach tych ziem – przybliżono postać wybitnego filozofa Immanuela Kanta, Jacobsa…
POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ (wideo)

XVI Powiatowa Giełda Szkół   10 kwietnia 2018 roku odbyła się XVI Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego. Wydarzenie otworzyli:…
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie komisji otworzył Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Do omówienia mieliśmy szereg ważnych tematów,…
XXXV SESJA RADY POWIATU, STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE (wideo)

20 marca 2018 roku odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg w imieniu Samorządu Powiatu Braniewskiego podziękował za długoletnią służbę byłemu Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Władysławowi Szczepanowiczowi w związku…
VIII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

17 marca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipowinie rozegrano VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty Braniewskiego. W turnieju wzięło udział 56 tenisistów. Zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach: mężczyzn, młodzieży, chłopców starszych,…
NOWA WYSTAWA W MUZEUM

15 marca 2018 roku w Muzeum Ziemi Braniewskiej miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnej wystawy, przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. Wystawę pn. „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” otworzył Prezes Towarzystwa Miłośników Braniewa Zbigniew Kędziora. Na wstępie przywitał zaproszonych gości: samorządowców, dyrektorów miejskich i…
WOJEWÓDZKI KONKURS SZTUKI KULINARNEJ

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie 15 marca 2018 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Sztuki Kulinarnej pod hasłem „ Czekolada w kuchni”. W konkursie wzięło udział 8 drużyn z 4 ośrodków z województwa warmińsko – mazurskiego tj. z:…
ROZMAWIANO NIE TYLKO O MUNDIALU

W Powiecie Braniewskim gościła Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz spotkała się ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, wizytowała także przejścia graniczne. Robocza wizyta podsekretarz stanu w MSWiA była głównie związana ze zbliżającymi się mistrzostwami w…
BIEGIEM UPAMIĘTNILI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

160 osób – mieszkańców Pieniężna, Braniewa i wielu innych miejscowości Województwa Warmińsko – Mazurskiego  w wieku od 3 do 63 lat uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Głównym celem biegu była popularyzacja wiedzy i treści historycznych…
STRAŻACY PODSUMOWALI MINIONY ROK

27 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowaniem działalności w roku 2017. Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Podczas narady pracownicy poszczególnych…
FINAŁ POWIATOWY WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

13 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbył się Finał Powiatowy XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Celem Olimpiady jest: – popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, – przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy…
PODPISANIE UMOWY Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

W Starostwie Powiatowym w Braniewie została podpisana umowa z Towarzystwem Miłośników Braniewa na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Historyczno – kulturowe oblicza Regionu Braniewskiego. Jest to zadanie całoroczne, celem którego jest prezentowanie mieszkańcom i…
CIEKAWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DOFINANSOWANIEM

Zarządu Powiatu Braniewskiego podjął decyzje o udzieleniu dotacji na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pieniądze na organizację różnych przedsięwzięć trafią do czterech organizacji i stowarzyszeń. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu otrzyma 22 tys. złotych…
PRACE NA DROGACH I ULICACH

Przed nami kolejne remonty dróg w powiecie. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, niektóre z nich będą kontynuowane w roku 2019. W tegorocznym budżecie Powiatu Braniewskiego wygospodarowano pieniądze na remonty kilkunastu odcinków dróg Powiatu Braniewskiego. Przebudowana zostanie droga w Słobitach…
WYREMONTUJEMY DROGI RAZEM Z ROSJANAMI

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego i przedstawiciele administracji Mamonowa spotkali się w Braniewie, aby ustalić wstępnie dalsze postępowanie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Przypomnijmy, że zarówno strona polska, jak i rosyjska planuje pozyskane pieniądze przeznaczyć na…
NOWA POSYPYWARKA NA DROGACH

Ta maszyna była niezbędna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Braniewie. Nowa posypywarka zastąpiła wyeksploatowaną, bardzo awaryjną, 28-letnią piaskarkę. — Dzięki temu poprawi się jakość i niezawodność prac przy zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych — nie ma wątpliwości Wojciech Skiba, dyrektor…
ASF PRZY GRANICY Z OBWODEM KALININGRADZKIM

ASF – choroba zwierzęca zwana afrykańskim pomorem świń – dotarła do Powiatu Braniewskiego. Na tym terenie zanotowano już pięć przypadków dzików zarażonych tą chorobą. Ze względu na powagę sytuacji (choć – co należy podkreślić – ASF nie jest groźny dla…
CZEKAJĄ NAS REMONTY DRÓG

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego spotkali się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z planowaną przebudową dróg wojewódzkich: z Braniewa do Pieniężna, z Braniewa do Pogrodzia oraz z Górowa Iławeckiego do Pieniężna. Powiat Braniewski reprezentował Mirosław…
SPORTOWY ROK W HALACH I NA BOISKACH

Jak co roku Zarząd Powiatu Braniewskiego zatwierdził Kalendarz Imprez Sportowych Powiatowej Rady Sportu. Program wydarzeń jest zbliżony do tych ubiegłorocznych. Piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna, brydż, unihokej, skok wzwyż, bieganie – to dyscypliny sportu, w których mieszkańcy Powiatu Braniewskiego…
BUDŻET NA 2018 ROK ZATWIERDZONY

16,5 mln złotych wynoszą wydatki inwestycyjne na 2018 rok, zaplanowane w budżecie Powiatu Braniewskiego. Za uchwaleniem budżetu w przedstawionym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego kształcie zagłosowało 13 radnych. Trzech radnych wstrzymało się od głosu. Wśród inwestycji planowanych na 2018 rok (i…
TESTOWE PRZEŁADUNKI KONTENERÓW Z CHIN

Na jednym z terminali przeładunkowych w Braniewie przeprowadzono testowe przeładunki kontenerów z Chin, które dotarły tutaj koleją. Już w ubiegłym roku portal internetowy „Rzeczpospolita” informował, że „transport towarów koleją z Chin do Polski jest szybszy niż statkiem i tańszy niż…