TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY Z SZYLEN

7 czerwca 2019 roku na boisku Orlik 2012 przy Szkole Filialnej w Szylenach Szkoły Podstawowej w Lipowinie rozegrano VI Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Braniewskiego. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Starosta Braniewski Karol Motyka. W Turnieju udział wzięły drużyny…
DOFINANSOWANIE DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRANIEWIE

W dniu 30 maja 2019 roku w Olsztynie Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Postaw na LO – nowoczesna baza edukacyjna – dostęp do wysokiej jakości…
STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE

31 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Kowalski wręczyli Stypendia i Nagrody Sportowe Powiatu Braniewskiego dla najlepszych zawodniczek i zawodników oraz trenerów. Stypendium Sportowego Powiatu Braniewskiego…
Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki nr 121/6, 121/2, 114/4, 114/7 o łącznej pow. 0,1903 ha, położonej przy ul. Szkolnej 11 w Braniewie

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej 11, obręb nr 3, obejmującej działki: nr 121/6 o pow. 0,1792 ha, KW EL1B/00037053/4, nr 121/2 o pow. 0,0095…
POWIATOWY PIKNIK RODZINNY

25 maja 2019 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie po raz kolejny odbył się Powiatowy Piknik Rodzinny w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorami Pikniku byli: Powiat Braniewski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. W Pikniku…
BIEG EKSTREMALNY „GRANICZNA 10”

25 maja 2019 r. na terenie Powiatu Braniewskiego nad rzeką Baudą odbyła się kolejna edycja biegu ekstremalnego „Graniczna 10” szlakiem ziem nad Zalewem Wiślanym, wiodącego przez niezwykle trudny teren: wodę, błoto, piaszczyste i strome podbiegi oraz tereny leśne. Bieg był…
3,5 MLN ZŁ  DOFINANSOWANIA DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

22 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań dla Powiatu Braniewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość planowanych dofinansowań wynosi 3 511 785 zł, kwota dofinansowań ma stanowić 50% kosztów. Umowę na realizację…
VII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

17 maja 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Braniewskiego. W Sesji udział wzięła grupa młodzieży szkolnej z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Uczniowie przyglądali się obradom i poznawali pracę Radnych. Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu…
OBCHODY MAJOWE W BRANIEWIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Święta Flagi oraz 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów:  02.05.2019 r. 12.00 – Uroczyste podniesienie flagi narodowej na maszt przy Bazylice Mniejszej. 03.05.2019 r. 9.30…
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

24 i 25 kwietnia 2019 roku w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół w dwóch grupach: Grupa I – uczniowie Szkół Podstawowych (10-12 lat).  Grupa II…
Targi pracy i edukacji

W dniu 24 kwietnia 2019 r. przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu, Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się po raz kolejny Targi Pracy i…
WNIOSKI O POPRAWĘ WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W POWIECIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych przygotował i złożył w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wnioski o dofinansowanie remontu dróg.  Łączna długość dróg na które złożono wnioski wynosi 21,557 km.…
WARMIŃSKO-MAZURSKI KONGRES ZAWODOWY

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Olsztynie Starosta Braniewski Karol Motyka uczestniczył w Regionalnym Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym. Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do pracodawców, którzy licznie pojawili się na Kongresie, jak również do organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół kształcących…
VI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 10 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. 3.Przyjęcie protokołu…
ELIMINACJE POWIATOWE MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO (wideo)

9 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W Turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa…
XVII POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ (wideo)

2 kwietnia 2019 roku odbyła się XVII Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego. Wydarzenie otworzyli: Starosta Braniewski Karol…
MISTRZOSTWA POWIATU W SKOKU WZWYŻ

27 marca 2019 r. w sali sportowej szkoły w Wilczętach rozegrano III Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego w Skoku Wzwyż o Puchar Starosty Braniewskiego i X Halowe Zawody Skoku Wzwyż o Puchar Wójta Gminy Wilczęta. Mistrzostwa były imprezą sportową dofinansowaną…
OTWARCIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI W ZSZ

29 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyło się otwarcie nowych pracowni doposażonych ze środków w ramach projektu: „Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na…
IX OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

23 marca 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie rozegrano IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty Braniewskiego. Turniej był pierwszą w tym roku imprezą sportową zorganizowaną w ramach Kalendarza…

Uchwała nr 55/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 marca 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” Na…
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem: „Nie damy pogrześć mowy”. To przedsięwzięcie było kolejnym ogniwem szeregu działań podejmowanych przez ZSZ…
STRAŻACY PODSUMOWALI 2018 ROK

5 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowaniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018. Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.…
Z WIZYTĄ W STAROSTWIE

24 stycznia 2019 roku Starostwo Powiatowe w Braniewie na zaproszenie Wicestarosty odwiedziła rodzina Państwa Tuptońskich. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką. Niecodziennych gości po urzędzie oprowadził Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, który przybliżył zasady funkcjonowania Starostwa oraz…
NOWE SAMOCHODY BRANIEWSKIEJ POLICJI

22 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie odbyła się odprawa roczna, podczas której funkcjonariusze podsumowali ostatnie 12 miesięcy swojej pracy. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edward…
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow. 0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow. 0,2583 ha, położonej  w Braniewie, przy ul. Kościuszki 103-105, KWEL1B/00017064/8. Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż…
KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

16 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. W konkursie spośród 44 prac wybrano najlepsze dzieła do reprezentowania Powiatu Braniewskiego na eliminacjach wojewódzkich. – Tegoroczny konkurs potwierdził wysoki poziom prac…