Będzie remont drogi na dwóch odcinkach

2,5 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinkach Bardyny – Stygajny i Długobór – Pakosze. Ponad 60 proc. tej sumy Starostwo Powiatowe w Braniewie pozyskało z unijnego dofinansowania.

Dzięki pracom wykonanym na tych dwóch odcinkach poprawią się nie tylko warunki komunikacyjne, ale również zwiększy się bezpieczeństwo podróżujących. To także dobra wiadomość dla mieszkańców okolicznych wsi, którym będzie łatwiej poruszać się po tej drodze.

— Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, która będzie dodatkowo poszerzona — mówi Wojciech Skiba, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. — Naprawione zostaną pobocza oraz przebudowane niektóre skrzyżowania.

W ramach prac ścięte zostaną i uzupełnione kruszywem pobocza, a także utwardzone zjazdy na pola i do lasów.

— Planowane w tym roku przebudowy i remonty dróg w powiecie braniewskim obejmują najważniejsze ciągi komunikacyjne powiatu — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawi się jakość dróg, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi sprawniejszą komunikację.

Wykonawca robót (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański) zobowiązał się zakończyć prace do lipca 2018 r. Projekt powstanie najpóźniej do końca maja 2017 r. Przebudowa odcinka Bardyny – Stygajny (2,5 km) powinna zakończyć się na początku sierpnia 2017 r. Odcinek Długobór – Pakosze (3 km) będzie przebudowywany do lipca 2018 r.

Wykonawca udziela 10-letniej gwarancji na wykonane prace.