Bezpieczne wakacje – 2017

Wskazana tematyka obejmuje w szczególności inicjatywy ukierunkowane na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. zapobieganiu wypadkom z udziałem niechronionych uczestników mchu drogowego, przeciwdziałanie używania alkoholu i narkotyków- (w tym tzw. ..dopalaczy*’) oraz innym zdarzeniom z udziałem młodych ludzi (np. żebractwo, ucieczki z domów).

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informującymi o bezpiecznym wypoczynku

Ulotka o bezpieczeństwie na wakacjach.

Ulotka o bezpieczeństwie w lesie

Ulotka o bezpieczeństwie na wodzie

 

[WK]