BEZPŁATNA POMOC PRAWNA (informacja archiwalna – dotyczy roku 2016)

Szanowni mieszkańcy Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Braniewskim zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszczą się one w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13 (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych). Pomoc prawną uzyskają Państwo w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:
Punkt I: 8.00 – 12.00, numer telefonu 602 158 687
PunktII: 14.00 – 18.00 numer telefonu: 793 655 357

Kto będzie mógł otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?
młodzież do 26 roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Warunkiem skorzystania z usług prawniczych jest udokumentowanie prawa do ich otrzymania poprzez: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, przedłożenie zaświadczenia, zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw: z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Starosta Braniewski
Leszek Dziąg