„Bogate dzieje zamku biskupiego…”

Zwiedzający przed eksponatami

„Bogate dzieje zamku biskupiego w Braniewie”

Dnia 15 października br. o godz. 17.00 w obiektach parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie odbył się wykład połączony z otwarciem wystawy pt. „Bogate dzieje zamku biskupiego w Braniewie”.

Organizatorami było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Towarzystwo Miłośników Braniewa.

Wydarzenie zostało sfinansowane w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Powiatu Braniewskiego dla organizacji pozarządowych, a celem jego było m.in. promowanie działań mających na celu wspieranie imprez kulturalnych mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego. Powyższe zadanie zostało dofinansowane i powierzone do realizacji TMB.

Otwarcia spotkania dokonał Prezesa TMB Zbigniew Kędziora, który powitał uczestników oraz przybyłych gości w osobach:

Leszek Dziąg – Starosta Braniewski,
dr Adam Soćko – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu,
ks. prałat Leszek Galica – Proboszcz braniewskiej bazyliki
dr Tomasz Chwietkiewicz – Komisarz Wystawy

Prezes TMB przedstawił uczestnikom działania stowarzyszenia w roku bieżącym, do których zaliczyć należy:

  • dziewięć wykładów w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”,
  • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 450 rocznicy przybycia jezuitów do Braniewa,
  • ufundowanie wielkoformatowej kopi płyty bp. Legendorfa, która znajduje się obok kaplicy barokowej braniewskiej bazyliki,
  • inicjatywa uroczystego otwarcia lapidarium na starym cmentarzu ewangelickim w Braniewie,
  • przygotowanie wystawy „Bogate dzieje zamku biskupiego w Braniewie”,
  • wydanie II edycji „Celulozowego Muzeum”.

Prowadzący zaprosił również na planowane jeszcze wydarzenia:

  • jednodniową wycieczkę na trasie: Chwalęcin, Ostetnik, Bażyny, Orneta, Krosno, Henrykowo i Bażyny,
  • trzy wykłady w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”,
  • odsłonięcie tablicy poświęconej uczniowi braniewskiego Hosianum, jezuicie Maciejowi Sarbiewskiemu światowej sławy poecie epoki baroku,
  • otwarcie w Braniewie Regionalnego Muzeum Historycznego, które planowane jest na początku przyszłego roku.

Po czym poproszono o zabranie głosu Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga, który po powitaniu wszystkich uczestników spotkania i okolicznościowym wystąpieniu wręczył tytuł „Przyjaciela Warmii” oraz statuetkę „Copernicusa” przyznane działaczowi TMB Januszowi Moskalowi. Wyróżnienie przyznane zostało przez Kapitułę Odznaczeń Stowarzyszenia Dom Warmiński w Lidzbarku Warm.

Następnie głos zabrał Komisarz Wystawy dr Tomasz Chwietkiewicz, który przybliżył postać wykładowcy spotkania dr Adama Soćko. Przedstawił także idee organizacji wystawy i jej wielkie znaczenie edukacyjne dla społeczności lokalnej, po czym poprosił prelegenta o przedstawienie przygotowanej prezentacji.

Po wystąpieniu dr Adama Soćko, Zarząd TMB podziękował serdecznie za bardzo interesujący wykład licząc jednocześnie na dalszą współpracę w przyszłości, szczególnie przy działaniach mających na celu ratowanie braniewskiej Wieży Bramnej – pozostałości po Zamku Biskupim.

O godz. 19.00 Komisarz Wystawy dokonał otwarcia i prezentacji wystawy, która umieszczona została w kaplicy gotyckiej Bazyliki Mniejszej. Wystawa czynna będzie do końca listopada br. W miesiącu grudniu będzie ją można oglądać w murach braniewskiego BCK, a od stycznia 2016 r. udostępniona będzie zwiedzającym w Klubie Wojskowym 9 BBKPanc w Braniewie.

Poniżej relacja fotograficzna z wystawy.