BRANIEWSKI SZPITAL BĘDZIE W SIECI

Powiatowe Centrum Medyczne od 1 października tego roku zacznie funkcjonować w tzw. sieci szpitali. Co to oznacza? Przede wszystkim pewne finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które w zamyśle ministerstwa usprawnią leczenie pacjentów. Poprawią one organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Dzięki przejęciu przez Powiatowe Centrum Medyczne dwóch prywatnych oddziałów wszystkie cztery oddziały, wchodzące obecnie w skład PCM będą miały zagwarantowane finansowanie z NFZ na zasadach ryczałtu, a nie – jak do tej pory – kontraktów medycznych — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Na razie nie wiemy, jaka będzie wysokość ryczałtu. Być może, że w najbliższym roku będzie on na poziomie roku 2015. Wówczas na chirurgii wykonywane były jedynie nieskomplikowane zabiegi chirurgiczne, tymczasem obecnie, gdy mamy więcej pacjentów, nasze potrzeby są znacznie większe. Dlatego czynimy starania, aby ryczałt był wyższy niż dotychczasowe kontrakty, bo nie może być tak, że pacjentów jest więcej, a finansowanie miałoby pozostać na tym samym poziomie.

Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne. Po jego zakończeniu pacjent zostanie skierowany do właściwej poradni specjalistycznej, a także – jeśli będzie taka potrzeba – na rehabilitację. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.