Budowa chodnika Etap 2 ul. Moniuszki

Powiat Braniewski realizuje inwestycję związaną z budową chodnika, położonego w ciągu drogi powiatowej.

ykonawca Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonuje II Etap chodnika przy ulicy Moniuszki. Obecnie trwaja prace przygotowawcze podłoża pod kostkę brukową