BUDŻET NA 2018 ROK ZATWIERDZONY

16,5 mln złotych wynoszą wydatki inwestycyjne na 2018 rok, zaplanowane w budżecie Powiatu Braniewskiego. Za uchwaleniem budżetu w przedstawionym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego kształcie zagłosowało 13 radnych. Trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Wśród inwestycji planowanych na 2018 rok (i lata następne) są między innymi kolejne przebudowy i remonty powiatowych dróg, a także wart niemal 10,3 mln złotych projekt dotyczący termomodernizacji obiektów publicznych oraz wart prawie 3,1 mln złotych projekt związany z wdrożeniem w starostwie e-usług (w geodezji i kartografii).
Ale Starosta Braniewski Leszek Dziąg myśli także o wielu innych przedsięwzięciach, które chciałby, aby były zrealizowane w 2018 roku.

Warto podkreślić, że już teraz bardzo duże programy są prowadzone w naszych szkołach — mówi Leszek Dziąg. — A oprócz tego musimy zmagać się z zadaniami inwestycyjnymi. Czeka nas choćby kosztowna modernizacja dróg w Słobitach (z uwagi na wymogi ochrony drzew). Remontu wymagają dwa mosty – na rzece Baudzie i na jeziorze Pierzchalskim. Jeśli będzie możliwość pozyskania pieniędzy z zewnątrz, to będziemy je remontować. W pierwszej kolejności jednak wykonamy niezbędną dokumentację.
Inwestycje zostaną poczynione także w szpitalu.

W budżecie na 2018 rok zaplanowaliśmy wymianę windy w szpitalu, która – nie ukrywajmy – nie jest wizytówką tej placówki — mówi Starosta. — Chcemy także przebudować niektóre oddziały. Czeka nas również doposażenie szpitala w sprzęt. Musimy poważnie zastanowić się, skąd wziąć na to pieniądze…

Inwestycje 2018
W tegorocznym budżecie planowane jest wykonanie, bądź rozpoczęcie następujących inwestycji: przebudowa dróg w Słobitach na odcinku Piele-Piotrowiec, na odcinku Bardyny-Stygajny-Długobór-Pakosze, przebudowa ul. Braniewskiej w Pieniężnie oraz poprawa warunków komunikacyjnych na ul. Królewieckiej w Pieniężnie i w Wielkim Wierznie na odcinku Stare Siedlisko-Dębiny, remont dróg w ciągu trasy przygranicznej z Grzędowa do Krzekot (jeśli uda się pozyskać pieniądze z Programu Polska-Rosja).
W Braniewie planowana jest przebudowa ul. Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną (obecnie trwają prace projektowe, współfinansowane przez samorząd miejski). Przymierzamy się także do ułożenia nowej nawierzchni na ul. Drewnianej i dokończenia remontu nawierzchni na ul. Świętokrzyskiej.

Bardzo dużą inwestycją będzie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w Braniewie: Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej (w dalszych planach jest także termomodernizacja szpitala, który ma swoją kotłownię).

Realizowany będzie projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2019), II etap przedsięwzięcia związanego z likwidacją barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego oraz remont dachu i poddasza a także facjatek w budynku LO w Braniewie.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg:
To będzie wyjątkowo trudny rok. Budżet jest bardzo napięty, zwłaszcza że doszły czynniki, na które nie mamy żadnego wpływu, czyli degradacja powiatowych dróg po klęsce opadów deszczu. Będziemy musieli więc zapewnić w tegorocznym budżecie także pieniądze na naprawę tych dróg.
Prace nad budżetem i jego uchwalenie – to jedna sprawa. A drugą jest jego wykonanie, kiedy wiele rzeczy może ulec zmianie. Dlatego liczę się także z tym, że w ciągu roku budżet będzie modyfikowany. Wiąże się to głównie ze zmianą różnych wskaźników, które są korygowane, najczęściej w dół.