Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Braniewie przy ul. Sikorskiego. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jako załączniki do Uchwały nr 347/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca…
REMONT PRZYGRANICZNEJ DROGI W ŻELAZNEJ GÓRZE

Do końca lipca tego roku wyremontowany zostanie odcinek drogi w Żelaznej Górze. To fragment większej całości — drogi powiatowej wiodącej z Gronowa do Górowa Iławeckiego. 16 lutego Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie podpisał umowę z wykonawcą robót. Jest nim Przedsiębiorstwo…
Będzie remont drogi na dwóch odcinkach

2,5 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinkach Bardyny – Stygajny i Długobór – Pakosze. Ponad 60 proc. tej sumy Starostwo Powiatowe w Braniewie pozyskało z unijnego dofinansowania. Dzięki pracom wykonanym na tych dwóch odcinkach poprawią się nie…