Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o…

Uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt…

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych…

Uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i…
Drogi Podatniku. Przekaż 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Braniewskiego.

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi i wykazanego w rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Wykaz organizacji…
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2017 ROKU

Szanowni mieszkańcy Powiatu Braniewskiego, wzorem roku ubiegłego od dnia 1 stycznia 2017 roku w Powiecie Braniewskim zostaną uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane będą w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie (Internat…
Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER, będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej do pobrania: Informacja o zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez LGD

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 września 2016 roku przyjął uchwałę Nr 234/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego…