Podpisanie umowy z ZHP

Dziedzictwo narodowe, to ważny element kultury, historii i tradycji oraz znak pamięci zbiorowej. Idea „małej ojczyzny” czyni nas odpowiedzialnymi za dziedzictwo regionalne, przy czym ważne staje się integrowanie społeczności wokół ludzi zasłużonych w działaniach lokalnych, bohaterach, często skromnych, na co…

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w wyborach do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Sposób, w jaki odbywają się wybory. a także sposób zgłaszania kandydatów przedstawiony jest w załącznikach poniżej. Wypełnione formularze wyborcze ze wskazanym kandydatem należy złożyć (drogą pocztową,…
„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów…
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i…
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych. Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie…
Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży…
VI POWIATOWY KONKURS O OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 8 czerwca w Pieniężnie odbył się VI Powiatowy konkurs o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii pod nazwą „ Środowisko ponad wszystko”. W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie wytypowani w konkursach szkolnych. Organizatorem konkursu była LOK z siedzibą w…
MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24…
Piłka nożna – radość, zdrowie, współzawodnictwo

W dniu 31.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się kolejny etap II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. (Pierwszy odbył się w dniu 24.05.2016 r.). Tym razem rozgrywki odbyły się wśród klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Powiatu…