Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER, będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej do pobrania: Informacja o zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez LGD

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 września 2016 roku przyjął uchwałę Nr 234/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego…
Podpisanie umowy z ZHP

Dziedzictwo narodowe, to ważny element kultury, historii i tradycji oraz znak pamięci zbiorowej. Idea „małej ojczyzny” czyni nas odpowiedzialnymi za dziedzictwo regionalne, przy czym ważne staje się integrowanie społeczności wokół ludzi zasłużonych w działaniach lokalnych, bohaterach, często skromnych, na co…

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w wyborach do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Sposób, w jaki odbywają się wybory. a także sposób zgłaszania kandydatów przedstawiony jest w załącznikach poniżej. Wypełnione formularze wyborcze ze wskazanym kandydatem należy złożyć (drogą pocztową,…
„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów…
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i…
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych. Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie…
Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży…
VI POWIATOWY KONKURS O OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 8 czerwca w Pieniężnie odbył się VI Powiatowy konkurs o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii pod nazwą „ Środowisko ponad wszystko”. W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie wytypowani w konkursach szkolnych. Organizatorem konkursu była LOK z siedzibą w…
MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24…
Piłka nożna – radość, zdrowie, współzawodnictwo

W dniu 31.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się kolejny etap II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. (Pierwszy odbył się w dniu 24.05.2016 r.). Tym razem rozgrywki odbyły się wśród klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Powiatu…
Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej

„Historia jest jak sumienie, a ono jest jak lusterko wsteczne w samochodzie. Trzeba się w nim przeglądać, aby bezpiecznie poruszać się do przodu”, aut. Janusz Nagórny. Kształtowanie tożsamości i samoświadomości regionalnej jest procesem długotrwałym, by budować przyszłość koniecznie należy pochylić…
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej, to kolejne zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacji pozarządowej, w ramach otwartego konkursu ofert. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach: Pan Mirosław Kudliński i Pan Władysław Hruszka w dniu 1…
II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 24.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie odbył się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, zorganizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina” z Braniewa. Umowa dotyczyła wsparcia realizacji…
Konferencja organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na Konferencję Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Galę Konkursu „Godni Naśladowania” – XIII edycja 6 czerwca 2016 roku, godz. 11.00 ERA NOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie ul. Obrońców…
Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego

W sobotę, 21 maja odbył się POWIATOWY POKOLENIOWY DWUBÓJ SPORTOWO – REKREACYJNY O PUCHAR STAROSTY, zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Pieniężnie. W tym roku do…
PODPISANO PIERWSZE UMOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacje, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego mogą liczyć na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Dzięki tym działaniom otrzymujemy bogatszą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną. W dniach 18 i 20 maja 2016 roku w…
Konkursy dla organizacji pozarządowych.

Szanowni Państwo, fundamentem dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wychodząc naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 9 marca 2016 roku podjął dwie uchwały dotyczące otwartych konkursów ofert: 1) Uchwała nr 169/16 Zarządu Powiatu…
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 11 lutego 2016 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął uchwałę o utworzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie. Wartością takiej Rady jest jej skład, który łączy przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji: 1) Pan Leszek Dziag – Starosta Braniewski,…

Informacja o wyborze podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim Ranking złożonych ofert złożonych do konkursu Lp. Nr oferty, nazwa organizacji/ Podmiotu Siedziba Nr KRS Ilość uzyskanych punktów 1…
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W dniu 27 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „KROPELKA” w Braniewie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji podsumowania Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pan Ryszard Tomaszewski – Wiceprezes Okręgu Rejonowego PCK w Elblągu,…
Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 26 listopada w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania, na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz wyboru nowych członków Rady i Zarządu. Zmiana ta podyktowana była połączeniem się dwóch stowarzyszeń:…
Dzień Białej Laski

15 października na cały świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Święto to jest obchodzone od 1964 r. i ma przypominać, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące. Również braniewskie koło z tej okazji zorganizowało obchody Dnia Białej Laski.…
Dzień Seniora i Forum Inicjatyw Pozarządowych

Dnia 9 października br. odbyły się w Braniewskim Centrum Kultury obchody Międzynarodowego Dnia Seniora połączone z Forum Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie prowadził Marian Nadziejko – Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. Po powitaniu zaproszonych gości poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Braniewskiego Artura Mieczańca.…
Dzień Działkowca we Fromborku

Dnia 11 września br. członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem” we Fromborku obchodzili swoje święto. Dzień Działkowca odbył się na placu centralnym ROD, na którym spotkali się oprócz licznie przybyłych członków stowarzyszenia także wielu zaproszonych gości. Oprócz władz lokalnych Fromborka,…
Słodko-wodny sposób na życie

W sobotę 25 lipca pasjonaci kultury i tradycji żeglarskich uczestniczyli w imprezie zorganizowanej przez Yacht Club Zalewu Wiślanego NOWA PASŁĘKA, dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Braniewskiego i Gminę Braniewo, pod nazwą: „Słodko-wodny sposób na życie”. W ramach zadania odbyły się między…
Podpisanie umowy z Yacht Clubem

„Słodko – wodny sposób na życie”. Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza w dniach 25 – 26 do Starej Pasłęki. Rozwój Powiatu Braniewskiego zawsze w jakiejś mierze związany był z Zalewem Wiślanym. Niezwykła część zróżnicowanej historycznie kultury żeglarskiej stała się motorem rozwoju…