W PODZIĘKOWANIU ZA STRZEŻENIE GRANIC I BEZPIECZEŃSTWA POWIATU

Pilnują granic, strzegą przejść granicznych, są obecni na drogach Powiatu Braniewskiego. 16 maja funkcjonariusze Straży Granicznej obchodzili swoje święto. Z tej okazji w Placówce Straży Granicznej w Braniewie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Przewodniczący…
POWIAT GOTOWY NA PRZEJAZD KIBICÓW

Przygotowania do nadchodzących Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji były tematem wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady odbyły się w szerokim gronie, uczestniczyli w nich nie tylko przedstawiciele służb mundurowych…
„Warmia w kolorach”

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – Oranżeria Kultury serdecznie zapraszają fotografów amatorów jak i profesjonalistów do przesyłania fotografii ukazujących bogactwo kolorów Warmii, które zostaną zaprezentowane w listopadzie 2018 r. na wystawie „Warmia w kolorach” Na zgłoszenia…
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej  w Braniewie, przy ul. Kościuszki 103-105, KW EL1B/00017064/8. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż…
WIZYTA  STUDYJNA  DZIENNIKARZY W  POWIECIE  BRANIEWSKIM

Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy podczas trzydniowej wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 12-14 maja 2018r.,na ziemi warmińskiej, miała okazję poznać jej piękno. Na trasie zwiedzania znalazły się takie miasta jak: Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Braniewo oraz Frombork. W dniu 13 maja…
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Już po raz dziewiętnasty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski. Temat tegorocznego konkursu to „Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci”. Patronat nad konkursem objął Starosta Braniewski. Jak w latach poprzednich, także i w tym roku, do konkursu…
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia wszyscy wspominają ten najważniejszy akt prawny – drugi na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie obchody 3 maja rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę i złożeniem kwiatów…
Zapraszamy na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”

Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poznawaniem dziedzictwa kulturowego ziemi warmińskiej  na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”,  które poprowadzą historyk i regionalista Izabela Lewandowska   oraz rodowity Warmiak, znawca gwary warmińskiej Edward Cyfus.…
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W IMIENIU SAMORZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA STRAŻAKOM ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE WŁOŻONE W OCHRONĘ ŻYCIA I MIENIA. ŻYCZYMY, BY WASZA SŁUŻBA DAWAŁA MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, A WAM SATYSFAKCJĘ Z NIESIENIA POMOCY. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”…
2 MAJA DZIEŃ FLAGI

We wtorek 2 maja 2018 roku w Braniewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli:  Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, Władze Powiatu i Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, Radni, Duchowni oraz…
O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE MISTRZOSTW

Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w polsko-rosyjskim spotkaniu poświęconym przygotowaniom obydwu stron do zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. W spotkaniu, odbywającym się pod przewodnictwem Wicewojewody Sławomira Sadowskiego, uczestniczyli przedstawiciele administracji i służb mundurowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz…
TARGI PRACY I EDUKACJI W BRANIEWIE

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu oraz braniewskie jednostki OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery. Honorowy patronat…
CERTYFIKATY POMOGĄ W ZAWODOWYM STARCIE

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Piotr Danielewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie wręczyli certyfikaty Europass uczniom Technikum Budownictwa w ZSB, uczestnikom projektu „Budujemy swoją przyszłość”. Uczniowie wyjechali na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza…
OBCHODY MAJOWE W BRANIEWIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obchody związane z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów: 28.04.2018 16.30 – Promocja książki „Jesteśmy między wierszami” – pierwszego zbiorowego tomiku wierszy braniewskich autorów z koncertem Moniki Schaumkessel – laureatki programu TV…
ELIMINACJE POWIATOWE BRD

25 i 26 kwietnia 2018 roku w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Organizatorami Turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu…
UCZNIOWIE I PRACODAWCY. RAZEM DLA GOSPODARKI

W Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyło się „Zawodowe Seminarium Branżowe”. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele ośrodków kształcenia i pracodawcy. Zebranych gości powitała gospodarz – dyrektor ZSZ Joanna Sokół. Wśród prelegentów byli: warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki, dyrektorzy…
PROMESA NA REMONT POWIATOWYCH DRÓG

Jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną remonty dróg, które zostały zniszczone w czasie ulewnych deszczy jesienią ubiegłego roku. Powiat Braniewski otrzymał na ten cel od wojewody 332 tys. złotych. W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył Staroście…
WILEŃSZCZYZNA JESZCZE BLIŻSZA BRANIEWIANOM

Wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec i członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka podpisali w litewskiej Mejszagole umowę o współpracy Powiatu Braniewskiego i Rejonu Wileńskiego. Rejon wileński to odpowiednik powiatu braniewskiego. Co ważne i należy podkreślenia – ponad połowa jego mieszkańców to…
ELIMINACJE POWIATOWE MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO (wideo)

19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W Turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa…
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W BRANIEWIE

Ponad siedemdziesiąt osób, w tym dwudziestu gości z Rosji, uczestniczyło w polsko-rosyjskim seminarium pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe Prus Wschodnich – Historia łączy”. Polscy i rosyjscy prelegenci mówili o ważnych mieszkańcach tych ziem – przybliżono postać wybitnego filozofa Immanuela Kanta, Jacobsa…
POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ (wideo)

XVI Powiatowa Giełda Szkół   10 kwietnia 2018 roku odbyła się XVI Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego. Wydarzenie otworzyli:…
XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ

Starosta Braniewski oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zapraszają na XVI Powiatową Giełdę Szkół. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie komisji otworzył Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Do omówienia mieliśmy szereg ważnych tematów,…
PRZED NAMI CIEKAWE WYDARZENIA

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej i turystyki. Umowy z wykonawcami zadań ze strony Zarządu podpisali Starosta Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec.…
XXXV SESJA RADY POWIATU, STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE (wideo)

20 marca 2018 roku odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg w imieniu Samorządu Powiatu Braniewskiego podziękował za długoletnią służbę byłemu Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Władysławowi Szczepanowiczowi w związku…