CERTYFIKATY POMOGĄ W ZAWODOWYM STARCIE

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Piotr Danielewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie wręczyli certyfikaty Europass uczniom Technikum Budownictwa w ZSB, uczestnikom projektu „Budujemy swoją przyszłość”.

Uczniowie wyjechali na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Praktyka zawodowa odbyła się w maju 2017 roku w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

— Zabiegi szkół o unijne pieniądze, organizowanie praktyk zagranicznych i potwierdzanie zdobytych kwalifikacji unijnym dokumentem to udany start w życie zawodowe młodych mieszkańców powiatu braniewskiego — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Cieszę się, że nasze szkoły prowadzą takie projekty. Z korzyścią dla uczniów, a także dla lokalnego życia gospodarczego.