CIEKAWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DOFINANSOWANIEM

Zarządu Powiatu Braniewskiego podjął decyzje o udzieleniu dotacji na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pieniądze na organizację różnych przedsięwzięć trafią do czterech organizacji i stowarzyszeń.
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu otrzyma 22 tys. złotych na zadanie Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej.
W ramach zadania zorganizowane będą dwie imprezy kulturalne:
1) Swiato Urożaju, impreza dożynkowa na stadionie leśnym w Pieniężnie,
2) Ukraińskie Barwy Pogranicza, które odbędą się jesienią w Braniewskim Centrum Kultury.
60 tys. złotych zostanie przekazane Towarzystwu Miłośników Braniewa na przedsięwzięcie „Historyczno-kulturowe oblicza Regionu Braniewskiego”. Jest to zadanie całoroczne. Paleta działań realizowanych w ramach zadania jest bardzo bogata i różnorodna: konferencje, prelekcje, czwartkowe spotkania z historią.
Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina” w Braniewie za 2,75 tys. złotych zorganizuje Powiatowy Festiwal Kultury Piosenki Przedszkolnej i Szkolnej.
Dotację otrzyma również Hufiec ZHP w Braniewie – 3,1 tys. złotych przeznaczone zostanie na organizację XXVI Festiwalu Piosenki „Rozdziawa”.

— Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybraliśmy inicjatywy o charakterze ponadgminnym, wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim — mówi Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec. — Będą to cykliczne imprezy przybliżające kulturę ukraińską, działania propagujące kulturę, sztukę i historię Powiatu Braniewskiego, a także festiwale dla najmłodszych mieszkańców Braniewa i okolic. Ta różnorodność na pewno przypadnie do gustu wszystkim, którzy zechcą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach.