ĆWICZENIA W BROWARZE

3 października 2019 roku na obiekcie zakładu produkcyjnego braniewskiego browaru strażacy przeprowadzili kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego „Browarny Zawrót Głowy 2019”.

Zmagania strażaków obserwowali m.in.: Starosta Braniewski Karol Motyka, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski, Dyrektor Zakładu Rafał Węgrzyn i Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki.

Scenariusz tegorocznych ćwiczeń zakładał uwolnienie medium niebezpiecznego oraz wybuch, w wyniku którego dwie osoby zostały poszkodowane. Następstwem powstałego zdarzenia był również pożar w części piwnicznej. Dźwięk zakładowej syreny alarmowej oznajmił dla załogi oraz osób przebywających w browarze, że doszło do zdarzenia w wyniku którego mogą być osoby poszkodowane.

Jeszcze przed przybyciem pierwszym wozów straży pożarnej kierownictwo zakładu rozpoczęło ewakuację pracowników i osób przebywających na terenie zakładu produkcyjnego. Do działań ograniczających skutki powstałego zdarzenia jako pierwsi przystąpili pracownicy stanowiący trzon zakładowej grupy ratowniczej.

Na teren zakładu przybyło łącznie osiem pojazdów ratowniczych oraz dodatkowo zespół ratownictwa medycznego. Strażacy oraz pracownicy zakładowej grupy ratowniczej prowadzili działania dwutorowo skupiając się na ograniczeniu skutków emisji medium niebezpiecznego, ewakuacji osób poszkodowanych oraz likwidacji powstałego pożaru. Wymiana informacji, współdziałanie oraz realizacja zadań na obiektach wewnętrznych zakładu pozwoliła sprawnie zlikwidować powstałe zdarzenie.

Na czas prowadzenia działań teren zakładu został zabezpieczony przed wejściem niepożądanych osób. Doskonalenie zawodowe realizowali wspólnie strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej oraz członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To kolejne duże ćwiczenia, które zrealizowano w ramach doskonalenia i współdziałania służb ratowniczych na terenie dużego zakładu pracy, który znajduje się w Braniewie.