CZEKAJĄ NAS REMONTY DRÓG

Samorządowcy Powiatu Braniewskiego spotkali się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z planowaną przebudową dróg wojewódzkich: z Braniewa do Pieniężna, z Braniewa do Pogrodzia oraz z Górowa Iławeckiego do Pieniężna.

Powiat Braniewski reprezentował Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu. Samorządowiec podkreśla, że drogi te wpisują się w sieć dróg Powiatu Braniewskiego a ich remont znacząco ułatwi komunikację.
— Cieszymy się, że te ważne dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego drogi zostaną wyremontowane, jednak czuję pewien niedosyt — mówi Mirosław Kudliński. — Przede wszystkim w zakresie prac nie uwzględniono prawoskrętu na skrzyżowaniu w Braniewie z ulicy Kościuszki w Królewiecką, o co Zarząd Powiatu Braniewskiego wnioskował na etapie konsultacji. Nie będzie także w Braniewie miejsca ważenia pojazdów, o co również zabiegaliśmy.
Przedstawiciel Powiatu Braniewskiego przekonuje, że po wybudowaniu drugiego mostu na rzece Pasłęce ruch w stronę ul. Przemysłowej na pewno się nasili. Tym samym trzeci pas (lub rondo) jest koniecznością.
Przebudowa niemal 30-kilometrowego odcinka drogi W507 z Braniewa do Pieniężna podzielona zostanie na dwa etapy. W tym roku zrealizowany zostanie remont odcinka z Braniewa do Woli Lipowskiej, w roku następnym – z Woli Lipowskiej do Pieniężna.
Podobnie droga W504 – z Braniewa do Pogrodzia. Pierwszy etap (w tym roku) obejmie prace na odcinku z Pogrodzia do Fromborka, w roku 2019 zrealizowane zostaną prace na trasie z Fromborka do Braniewa.
Jeszcze w styczniu wyłonieni zostaną wykonawcy prac. Przebudowa powinna zacząć się w maju. Zakończenie może nastąpić nawet we wrześniu. Docelowo – wszystkie remonty – mają być zakończone w roku 2020.
Przebudowa dróg wiązać się będzie z szeregiem różnych prac. Nie tylko poprawą nawierzchni czy poboczy drogi. W grę wchodzi także budowa chodników, zatoczek autobusowych, przebudowa przejazdu kolejowego, czy przebudowa istniejących skrzyżowań.