„Czwartkowe Spotkanie z Historią”

Dnia 28 maja br. odbyło się kolejne „Czwartkowe Spotkanie z Historią”, organizowane cyklicznie co miesiąc przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. Na wstępie Starosta Braniewski Leszek Dziąg, który jest zarazem członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa, wręczył Januszowi Moskalowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną, za pracę na rzecz kultury, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób, a wśród nich ks. prałat Leszek Galica proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewa.
Temat obecnego wykładu: „Biskup Warmiński Paweł Legendorf”, przygotowała i zreferowała Jagoda Semków.
Paweł Legendorf, (w wersji polskiej Mgowski) był biskupem warmińskim, (ur.1415 roku – zmarł 23 lipca 1467 roku w Bartoszycach). Pochodził z rodziny osiadłej w Prusach, w miejscowości Legendorf (Mgowo) w XIII wieku. Był synem sędziego chełmińskiego Janusza, wnukiem (po matce) wojewody inowrocławskiego Janusza Kościelskiego.
W 1466 roku został konsekrowany na biskupa przez arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego. Uroczystość odbyła się w Katedrze św. Janów w Toruniu. W uroczystości wyświęcenia Legendorfa uczestniczył król Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Długosz.
Biskup zmarł rok później; niewykluczone, że został otruty przez Krzyżaków. Biskup Legendorf pochowany został w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie. Okazałą płytę nagrobną ufundował osiem lat później biskup Łukasz Watzenrode. Kamienna płyta nadal znajduje się w braniewskim kościele, ale jej elementy: płaskorzeźbiona postać biskupa z brązu oraz obramienienia z herbami zostały po wojnie odzyskane i przekazane do Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Obecnie są własnością Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a płyta prezentowana jest na sztucznym sarkofagu w filii muzeum – w sali Wielkiego Refektarza zamku w Lidzbarku Warmińskim.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Braniewa planuje w tym roku wykonanie wielkogabarytowego zdjęcia (z zachowaniem oryginalnej wielkości) i umieszczenia go obok znajdującej się w kościele płyty nagrobnej.
Tematem kolejnego spotkania w dniu 25 czerwca będzie „Historia kolei żelaznej w Powiecie Braniewskim”, którego wykładowcą będzie Mariusz Demkowicz.

Poniżej zdjęcia z wykładu: