DARMOWA POMOC PRAWNA

Szanowni Państwo !

Wiele osób doświadcza trudności, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Zapewnienie Państwu dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie ważne. W Powiecie Braniewskim funkcjonuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach NPP. Punkty mieszczą się w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Królewiecka 13 wejście od ul. Wiejskiej 2.
Punkty przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Punkt nr 1: czynny w godzinach: od 8:00 do 12:00,
Punkt nr 2: czynny w godzinach: od 14:00 do 18:00.

W punkcie nr 2 można także uzyskać poradę obywatelską. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerami telefonu: 55 644 02 41 i 55 644 02 08. Wizytę lub poradę można umówić on-line pod adresem: https://np.ms.gov.pl/warmińsko-mazurskie/braniewski.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, pod adresami:
e-mail: pomocprawna.2020.mb@powiat-braniewo.pl,
e-mail: pomocprawna.2020.jk@powiat-braniewo.pl

Podstawa prawna : ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r . o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 294 ze zm.).