DLA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WAKACJI

18 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zaproszeni goście.

Kluczowym tematem posiedzenia było przygotowanie Powiatu Braniewskiego do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Wakacje 2019”.