DLA KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW

W braniewskim szpitalu działa nowa winda dla pacjentów. Jest ona dostosowana do aktualnych wymogów, przepisów i norm. Inwestycja kosztowała niemal 300 tys. złotych.

Decyzję o wymianie wewnętrznego dźwigu osobowego w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o. w Braniewie podjął Zarząd Powiatu Braniewskiego. Stara winda (z 1975 r.) okres świetności miała dawno za sobą, stąd konieczne było podjęcie działań związanych z jej wymianą.

— Potrzeba wymiany dźwigu wynikała z konieczności zwiększenia przepustowości, podniesienia standardów obsługi, przystosowania do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, poprawienia bezpieczeństwa i funkcjonalności, ograniczenia awaryjności oraz obniżenia kosztów eksploatacji – mówi Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Na początku września 2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe. Swoją ofertę złożyła jedna firma: LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik z Kalinowa. 17 grudnia tego roku nastąpiło odebranie prac oraz odbiór dźwigu przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Prace związane z wymianą windy obejmowały m.in. demontaż starego i montaż nowego dźwigu, roboty instalacyjno-elektryczne i prace ogólnobudowlane. Winda jest wyposażona w system komunikacji GSM między kabiną a służbami ratowniczymi. Dostępne są również komunikaty głosowe w kabinie informujące o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi. Jej udźwig to 525 kg (7 osób).