DOFINANSOWANIE DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRANIEWIE

W dniu 30 maja 2019 roku w Olsztynie Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Postaw na LO – nowoczesna baza edukacyjna – dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. 

Pieniądze na dofinansowanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Konkurs dotyczył poddziałania: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. 

Dzięki temu projektowi Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie uatrakcyjni ofertę dydaktyczną realizowaną przez szkołę.