DOFINANSOWANIE SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące podpisania porozumień w sprawie przekazania środków finansowych przez Powiat Braniewski dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W trakcie spotkania podpisane zostały porozumienia dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 100 tys. zł przez Powiat Braniewski dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Porozumienia w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, a w imieniu Skarbu Państwa Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Na mocy podpisanych porozumień Powiat Braniewski przekaże 50 tys. zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i kolejne 50 tys. zł na realizację zadania pn. „ Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie”.

Przy podpisywaniu porozumień obecnych byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Ireneusz Ścibiorek i Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki.

Dzięki przekazanym środkom Straż Pożarna wzbogaci się o nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, które niejednokrotnie ratują życie, zdrowie i mienie mieszkańców. Wymiana sprzętu w Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie pozwala doposażyć jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w GMINACH na terenie Powiatu Braniewskiego.

Galeria zdjęć