Dofinansowanie w ramach projektu „Patrz na Mnie”

Starosta Braniewski Karol Motyka 21 maja 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odebrał dofinansowanie w ramach projektu „Patrz na Mnie” – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa. Na realizację tego projektu została przyznana dotacja w wysokości 40 tys. zł. Dzięki temu wsparciu wzrośnie poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu, co jest jednym z priorytetów ministerstwa i powiatu braniewskiego.