Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców

Zdjęcie na którym majster układa terakotę

Otwórz firmę, zacznij staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oferuje możliwości dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych. O pomoc mogą starać się osoby bez pracy, które mają tak do 29 lat, jak i powyżej. W ofercie urzędu pracy znajdują się nie tylko staże czy pieniądze na prace interwencyjne. Ci, którzy rozpoczną działalność gospodarczą otrzymają bezzwrotną pożyczkę w wysokości nawet 24 tys. złotych!

Dla tych przed trzydziestką.
Dla osób bezrobotnych, które nie skończyły 29 lat przewidziany jest program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) — POWER”.
W jego ramach bezrobotni mogą starać się o staże (w tym częściowy zwrot kosztów przejazdu lub zwrot za opiekę nad dzieckiem), szkolenia, bon na zasiedlenie (pieniądze na pokrycie kosztów mieszkania, w przypadku, gdy bezrobotny znajdzie pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania) a także jednorazowe dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Uczestnikiem programu może być osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat zarejestrowana w PUP w Braniewie. Musi ona spełniać określone wymagania. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy i u doradców w PUP.

I dla tych starszych.
Na wsparcie i znalezienie pracy (bądź rozpoczęcie własnej działalności) mogą także liczyć osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat. Dla nich przewidziany jest projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) – RPO”.
Tutaj również są staże, zwrot części kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem, jednorazowe dofinansowanie podjęcia własnej działalności gospodarczej, a także refundacja kosztów wyposażenia czy doposażenia miejsca pracy oraz prace interwencyjne.
Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, spełniające dodatkowe wymagania. Szersze informacje na stronie internetowej urzędu pracy i u doradców w PUP.

NASZA ROZMOWA

Rozmawiamy z Mateuszem Sobieszczukiem, członkiem Zarządu Powiatu Braniewskiego.

Dlaczego warto sięgnąć po takie formy pomocy jak staże, dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i inne formy wsparcia? Co jest ich główną zaletą?
— Staże, prace interwencyjne czy inne formy wsparcia stanowią obopólną korzyść: dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP pozwalają na zdobycie doświadczenia. Pracodawcy pomagają znaleźć odpowiedniego pracownika, ponieważ często staże kończą się zawarciem stosunku pracy dłuższym niż okres wymagany w umowie o odbywanie stażu.

— Czy bezrobotni i pracodawcy chętnie sięgają po te pieniądze?
— Tak, świadczy o tym duża liczba podań o dofinansowania. W tej chwili mamy więcej możliwych źródeł wsparcia, gdyż urząd pracy realizuje różne projekty, finansowane z kilku źródeł. PUP posiada również pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem, dając nadzieję na rozwój strefy mikro- i małych przedsiębiorców.

— Czy po zakończeniu tych programów nowi przedsiębiorcy mogą liczyć na jakieś inne dofinansowania lub ulgi przy zatrudnieniu bezrobotnych?
— Po utworzeniu działalności gospodarczej lub po doposażeniu nowo powstałego miejsca pracy możliwe jest skorzystanie z innych dostępnych środków na rozwój własnego biznesu, takich jak mikropożyczki, szkolenia i dotacje, które są dostępne w ofercie m.in. Stowarzyszenia Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, które obsługuje programy unijne na terenie powiatu braniewskiego. Działają także lokalne grupy działania i tam też dostępne są fundusze na rozwój przedsiębiorczości.