Drogi Podatniku. Przekaż 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Braniewskiego.

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi i wykazanego w rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wykaz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Powiatu Braniewskiego, mających prawo do uzyskania 1 % podatku dochodowego za rok 2016.

 1. Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, numer KRS 0000002043.

 1. Stowarzyszenie pomocy społecznej „Socjal” w Braniewie, numer KRS 0000003007.

 1. Klub Seniora „Wrzos” w Braniewie, numer KRS 0000054327.

 1. Miejski Klub Sportowy „Zatoka”, numer KRS 0000130277.

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych „WINRON”, numer

  KRS 0000174443.

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży w Braniewie, numer KRS 0000231971.

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, numer KRS 0000091325, cel szczególny: Koło w Braniewie.

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, numer KRS 0000271499, cel szczególny: Hufiec Braniewo.

 1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS”, numer KRS 0000069730, cel szczególny: Inspektorat w Braniewie.

 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, numer KRS 0000116212. Jeśli chcesz aby twoje pieniądze dotarły do konkretnej jednostki OSP w polu informacje uzupełniające formularza PIT wpisz OSP …… Miejscowość …………woj. Warmińsko-Mazurskie, jeśli nie wiesz na jaką OSP przekazać środki wpisz Oddział Powiatowy ZOSP RP woj war.-maz. 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a

Wykaz wszystkich OPP uprawnionych do 1% znajdą Państwo na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl). Przekazanie 1% jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiednie rubryki formularza podatkowego wpisać: numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej organizacji i kwotę. Wpłaty 1% podatku na konto wybranej przez Państwa organizacji dokona urząd skarbowy. Jeśli uważacie Państwo, że pieniądze powinny zostać przeznaczone na konkretny cel w danej organizacji lub żeby wybrana organizacja dowiedziała się kto przekazał jej swój 1% podatku, należy w rubryce „Informacje uzupełniające” znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem wpisać taką informację.

WZÓR

WYKAZ OSP DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE BRANIEWSKIM

1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRANIEWIE

2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGOBORZE

4. OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA WE FROMBORKU

5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GŁADYSZACH

6. OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA W GŁĘBOCKU

7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRONOWIE

8. OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA W JĘDRYCHOWIE

9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIERPAJNACH WIELKICH

10.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LECHOWIE

11.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LELKOWIE

12. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPOWINIE

13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAWKACH

14. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIENIĘŻNIE

15. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIERZCHAŁACH

16. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PLUTACH

17. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PŁOSKINI

18. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM SIEDLISKU

19. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIELKIM WIERZNIE

20. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZĘTACH

21. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYSZKOWIE

22. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGAJACH

23. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻELAZNEJ GÓRZE