DUŻE PIENIĄDZE TRAFIĄ DO POWIATOWYCH SZKÓŁ

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego i Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie realizowane będą projekty dofinansowane z programów unijnych. Placówki Powiatu Braniewskiego po raz kolejny sięgnęły po duże pieniądze, aby podnieść jakość kształcenia młodych ludzi.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg podpisał w tej sprawie umowę z Mironem Syczem, Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Umowę podpisała także Dyrektor ZSZ Joanna Sokół i Dyrektor ZSB Piotr Danielewicz.
Dzięki dofinansowaniu w ZSZ wdrożony zostanie projekt „Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim” (wartość projektu to nieco ponad 700 tys. złotych, zaś dofinansowanie niemal 600 tys. złotych), zaś w ZSB – „Mój zawód, moja pasja” (wartość – ponad 1,1 mln złotych, dofinansowanie – ponad 970 tys. złotych).
— Powiatowe szkoły po raz kolejny sięgnęły po duże pieniądze, dzięki czemu jeszcze bardziej podniesie się jakość ich kształcenia — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Ten sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu dyrektorów tych placówek i pracujących w nich nauczycieli. Po raz kolejny mogę stwierdzić, że aby zdobyć zawód, odpowiednią praktykę i staż nie trzeba wyjeżdżać z Braniewa. Młodzież może uczyć się na miejscu i kończyć tutaj szkoły zdobywając wysokie kwalifikacje.

Realizowane projekty:
„Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim”
Dofinansowanie uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Dzięki projektowi w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie doposażone zostaną nowe pracownie – logistyczna i multikierunkowa. Nauczyciele wezmą udział w wielu kursach podnoszących kwalifikacje. Projekt zakłada modernizację metod i treści kształcenia zawodowego, do czego niezbędny jest zakup najnowocześniejszego wyposażenia pracowni oraz specjalistycznego oprogramowania.

„Mój zawód, moja pasja”
To nowy projekt, dofinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. ZSB już czwarty raz (począwszy od 2010 r.) pozyskał dofinansowanie na rozwój kształcenia zawodowego młodzieży. Dzięki pozyskanym funduszom sfinansowane zostaną kursy zawodowe oraz staże w przedsiębiorstwach, w których udział wezmą uczniowie ZSB.