Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Obchody Dnia Bibliotekarza w bibliotece miejskiej w Braniewie

W dniu 8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wszystkich gości przywitała Dyrektor Biblioteki Pani Alicja Daszkiewicz, która oprowadziła gości po placówce, następnie wyświetlona została prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i specyfikę pracy braniewskiej biblioteki.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy oraz pracownicy biblioteki, wśród zaproszonych gości nie zabrakło emerytowanych pracowników. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Braniewie w uroczystości uczestniczył Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec, który złożył wszystkim bibliotekarzom życzenia oraz wręczył kwiaty i upominki.

(2015-05-21, Arkadiusz Wiśniewski)