Dzień Kultury Żydowskiej

Dzień Kultury Żydowskiej w ZSZ

W dniu 17 listopada w Zespole Szkół Zawodowych odbył się Dzień Kultury Żydowskiej. Z tej okazji przygotowano uroczysty apel, na którym uczniowie zaprezentowali m.in. taniec wywodzący się z kultury żydowskiej oraz ciekawostki z codziennego życia ludności żydowskiej.

Na spotkanie przybyli: Wicestarosta Artur Mieczniec, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki.

Apel został zorganizowany w ramach Fundacji Forum Między Narodami. Opiekunem projektu jest nauczyciel historii Małgorzata Roguszewska. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, prezentującej historię braniewskich żydów oraz miejsc, w których mieszkali, pracowali, modlili się. Większość tych miejsc już nie istnieje ale zostały ślady w postaci fundamentów, w których były umiejscowione. Następnie uczniowie zaprezentowali taniec żydowski. Inspiracją do tego był film znaleziony w internecie, prezentującym Zespół tańca żydowskiego „Klezmer”

Na zakończenie spotkania zaproszeni goście mieli możliwość skosztowania potraw żydowskich przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

Poniżej relacja fotograficzna.