Dzień nauczyciela w SOSW

Starosta wręcza nagrodę uczniowi SOSW

W dniu 15 października w SOSW odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji zorganizowano uroczysty apel, w którym wziął udział Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

Uroczystość ta była okazją do wręczenia stypendium dla najlepszych uczniów Ośrodka, którzy wykazali się wysoką średnią oraz zdobyli wysokie miejsca w różnych konkursach. Nagrody wraz ze Starostą wręczyła Dyrektor Ośrodka Dorota Wiśniewska.

  1. Mirosław Maksyśko – otrzymał stypendium za bardzo wysoką średnią ocen w roku 2014/2015, przepracowanie na rzecz szkoły ponad 100 godzin oraz zdobycie I miejsca
    w Wojewódzkich Konkursach Kulinarnych.
  2. Mateusz Dawidow – otrzymał stypendium za bardzo wysoką średnią ocen w roku 2014/2015 oraz zdobycie I miejsca w Wojewódzkich Konkursach Kulinarnych.
  3. Paweł Woźniak – otrzymał stypendium za bardzo wysoką średnią ocen w roku 2014/2015  oraz zdobycie II miejsca w Powiatowym Konkursie Historycznym.

W dniu swojego święta Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymali życzenia i upominki, które wręczyła Prezes Oddziału ZNP w Braniewie Mariola Wiśniewska, wraz z Prezes Ogniska Ireną Korwat.

Również z okazji tego święta wielu nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora, które zostały wręczone podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października.

Na zakończenie uroczystości uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny.