DZIEŃ WALKI I MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ

Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, to nowe święto państwowe, ustanowione w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.
— Nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie przyjechali na nasze braniewskie tereny z różnych zakątków naszej ojczyzny — mówi Wicestarosta Artur Mieczaniec — często ze wsi. Okażmy im wdzięczność za ich patriotyczną postawę podczas II wojny światowej. Za to, że choć nie byli  żołnierzami, swoją postawą, zachowaniem pokazali światu, że Polacy to ludzie waleczni, niezłomni, ofiarni, szlachetni i zasługujący na to, żeby żyć w niepodległym państwie.
Wojewódzkie obchody święta w Zielonce Pasłęckiej miały uroczysty przebieg. Zorganizowano je pod pomnikiem „Pamięci poległym na frontach Drugiej Wojny Światowej oraz w partyzantce i placówkach samoobrony na Wołyniu”.
W obchodach uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, ale przede wszystkim osoby, które przeżyły wojnę. W tym Wołyniacy, którzy po 1945 r. trafili do Zielonki Pasłęckiej.