EFEKT PRAC PO ROSYJSKIEJ STRONIE

Rosjanie przeprowadzili po swojej stronie prace melioracyjne, które doprowadziły do udrożnienia rzek Ławii, Banówki i Omazy. To spowodowało obniżenie się stanu rzek po polskiej stronie. Pozostaje jeszcze problem rzeki Gołubii i tam bobrowych po stronie rosyjskiej.

Lustro wody na rzece Ławii, w okolicach Zagaj i Piela (gm. Lelkowo), obniżyło się o blisko 1 metr. To spowodowało odsłonięcie podtopionych wcześniej przyczółków mostu na drodze powiatowej.

Dzięki temu będzie można przystąpić do remontu tych przyczółków, zapobiegając dalszemu ich niszczeniu — mówi Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego.

Prace podjęte przez stronę rosyjską to efekt rozmów prowadzonych przez Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga, przedstawicieli Straży Granicznej i osób decyzyjnych w obwodzie kaliningradzkim.

Dzięki tym działaniom będziemy mogli lepiej ochronić infrastrukturę drogową w Powiecie Braniewskim, która jest narażona na zalewanie przydrożnych rowów oraz podtopienia mostów — mówi Mirosław Kudliński. — Podtopienia dróg powodują bardzo duże straty. Zmiękczają podbudowę drogi, a jeżdżące po niej ciężkie pojazdy niszczą ją. Naprawy są bardzo kosztowne i muszą być wykonywane z pieniędzy pochodzących z budżetu powiatu.

Niższy stan wody odsłonił przyczółki mostu na drodze powiatowej. Widać, że wymagają one remontu, który zostanie przeprowadzony.